پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

24/12/1399 10:00:00 ق.ظ

🔻 رییس سازمان برنامه و بودجه کشور: 🔹 امیدوارم مجلس تا پایان هفته ایرادات شورای نگهبان به بودجه را رفع کند 🔹 دو یارانه در روزهای مشخص و معین ماه پرداخت می‌شود (یارانه حمایت معیشتی دهم و بیستم یارانه‌های جاری)

ادامه مطلب:
پاد »
Loading news...
Failed to load news.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پادحکومت شئونیزم فارسی با سردمداران جاهلانش فقط بلده کرونا را در شهرها رنگ امیزی و آمار گشتار مهندسی جاهلانه شده جنایتکارانه ارائه دهد.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پادبه چه ۸قی انحصار واردات وصادرات روغن پالم و موز و...دست خاندان حسن روحانی است

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد۲ هزار میلیارد تومان خسته نباشند دولت یعنس اگر فرص کنیم ۲۰۰ شهر داشته باشیم به طکر متوسط به هرشهری ۱۰ میلیارد (مثلا شهر تهران ۱۰ میلیارد اصفهان و تبریز ومشهد بودجه شهر اصفهان و شهر تهران و کلانشهرهای تبریز شیراز مشهد بالای ۴۰هزار میلیارد تومانه نوبحت خجالت نمیکشی این قدر کم اعنبار میدهی و این بودجه کم رو علم میکنی لعنت برتو ۳

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پادمادر جندهاى دزد خوار كوسه

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاداعلان_موعد_شب_قدر_بهتر_از_هزارماه و از جمله‌ی آنها، رسیدن خورشید به ماه [ادراک] و روان شدن ماه در پی خورشید است که دلیل آن رخ دادن قبل از موعدِ محاق و تولد هلال قبل از اقتران است وخورشید با هلال ماه اجتماع می‌کند إمام مهدي ناصرمحمديمانی ۱۲ اسفند۱۳۹۹ مشکل انست که مهارت درسن بالا کم است لکن دانش انرانداریدکه خداوندعالم درقران کریم میفرمایدانسان درپیری به سستی ونادانی سوق داده میشودوان یکی ازاثارانست که بایدقانون وضع شودکه درسن 50،تا55سالگی جامع نیروها بازنشسته رسمی شوندلکن درهمان راستا زمینه کارغیررسمی برایشان فراهم شود.