پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

04/12/1399 12:39 ق.ظ

سازمان انرژی اتمی: در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر این‌صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد

ادامه مطلب:
PadDolat »

دقیقا صد سال پیش در چنین روزهایی ستاره ای در اسمان غبار الود ایران در حال طلوع بود...نام و یادش گرامی رضاشاه_روحت_شاد بازهم لبخندهای ظریف با چراغ سبز حسن 🔴 تبانی آشکار برای نگه داشتن ایران در برجام بدون لغو تحریمها..... نمایندگان پارلمان نگذارند مجلس 'وسیله تزئینی ' شود..