پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

25/06/1399 10:00:00 ب.ظ

🔻گفتگوی تلفنی ظریف با سرپرست وزارت خارجه افغانستان

ادامه مطلب:
پاد »
Loading news...
Failed to load news.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد