پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

18/06/1399 06:40:00 ب.ظ

🎥 واعظی رییس کمیسیون مشترک همکاری های راهبردی ایران و ترکیه: بنیان روابط اقتصادی دو کشور بنیان خوبی است اسناد بسیار خوبی امضا شده است، لازم است به سرعت روابط بانکی را گسترش بدهیم

ادامه مطلب:
پاد »
Loading news...
Failed to load news.

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı ادامه مطلب >>

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد