پادشاهی سعودی از تشکیل دولت جدید در لیبی استقبال کرد

18/11/1399 08:28 ق.ظ

پادشاهی سعودی از تشکیل دولت جدید در لیبی استقبال کرد العربية

پادشاهی عربی سعودی جمعه 5 فوریه 2021 ضمن استقبال از نتایج رای‌دهی برای تشکیل قوه مجریه در لیبی در به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی (واس) وزارت خارجه این پادشاهی ابراز امیدواری کرد که این دستاورد منجر به حفظ وحدت و حاکمیت لیبی شده و به خروج همه پیکارجویان خارجی و افراد مزدور از این کشور بیانجامد.

پادشاهی سعودی همچنین ابراز امیدواری کرد که تشکیل دولت جدید در لیبی به ایجاد راه‌کاری دائمی انجامیده تا مانع از دخالت خارجی که امنیت منطقه‌ای عربی را به خطر می‌اندازد، شود.

وزارت خارجه سعودی همچنین ابراز امیدواری کرد که این گام به برقراری امنیت و ثبات در لیبی منجر شود، و در این راستا تلاش‌های سازمان ملل متحد در به نتیجه رساندن این گفتگوها را تحسن کرد. شایان ذکر است که شرکت کنندگان در گردهمایی گفتگوهای سیاسی در ژنو به محمد منفی به عنوان رئیس شورای ریاست و عبدالحمید الدبیبه به عنوان رئیس دولت وحده جدید رای دادند.

فهرست شامل محمد منفی و عبدالحمید الدبیبه با 39 رای در برابر 34 رای برای عقیله صالح رئیس پارلمان و فتحی باشاغا وزیر کشور دولت الوفاق، برای تصدی پست‌های رئیس شورای ریاست و نخست وزیری به پیروزی رسید. علاوه بر آن هر کدام از موسی الکونی و عبدالله اللافی به عنوان معاونان محمد المنفی رئیس شورای ریاست لیبی انتخاب شدند.

ادامه مطلب:
AlArabiya_Fa »

گردهمایی گفتگو‌های رهبران سیاسی لیبی که جمعه در ژنو تحت نظارت سازمان ملل متحد منعقد شد، ابراز امیدواری کرد تشکیل دولت جدید در لیبی به خروج پیکارجویان خارجی از این کشور بیانجامد.

به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی (واس) وزارت خارجه این پادشاهی ابراز امیدواری کرد که این دستاورد منجر به حفظ وحدت و حاکمیت لیبی شده و به خروج همه پیکارجویان خارجی و افراد مزدور از این کشور بیانجامد.

پادشاهی سعودی همچنین ابراز امیدواری کرد که تشکیل دولت جدید در لیبی به ایجاد راه‌کاری دائمی انجامیده تا مانع از دخالت خارجی که امنیت منطقه‌ای عربی را به خطر می‌اندازد، شود.

وزارت خارجه سعودی همچنین ابراز امیدواری کرد که این گام به برقراری امنیت و ثبات در لیبی منجر شود، و در این راستا تلاش‌های سازمان ملل متحد در به نتیجه رساندن این گفتگوها را تحسن کرد.

شایان ذکر است که شرکت کنندگان در گردهمایی گفتگوهای سیاسی در ژنو به محمد منفی به عنوان رئیس شورای ریاست و عبدالحمید الدبیبه به عنوان رئیس دولت وحده جدید رای دادند.

فهرست شامل محمد منفی و عبدالحمید الدبیبه با 39 رای در برابر 34 رای برای عقیله صالح رئیس پارلمان و فتحی باشاغا وزیر کشور دولت الوفاق، برای تصدی پست‌های رئیس شورای ریاست و نخست وزیری به پیروزی رسید.

علاوه بر آن هر کدام از موسی الکونی و عبدالله اللافی به عنوان معاونان محمد المنفی رئیس شورای ریاست لیبی انتخاب شدند.از سویی ستفانی ویلیامز سرپرست فرستاده ویژه سازمان ملل به لیبی لحظه توافق میان رهبران سیاسی لیبی درباره تشکیل دولت جدید در این کشور را لحظه‌ای تاریخی خواند.

فرستاده ویژه سازمان ملل به لیبی همچنین خطاب به طرف‌های لیبی گفت: در راستای منافع کشورتان و مردم لیبی راه درازی را طی کرده و اختلاف‌ها را پشت سر گذاشتید. و در ادامه گفت:«این تعهدی رسمی است که قوه مجریه منتخب باید به آن پایبند بماند».