واقعیت‌هایی از داخل ایران| مرگ ۷ هزار نفر در طول سال بر اثر تصادف در جاده‌های ناامن ایران

24/08/1398 04:16 ب.ظ

واقعیت‌هایی از داخل ایران| بیش از ۳ هزار اتوبوس باید از رده خارج شوند

محصولات مرغداری‌ها ۳۰ درصد گران شد

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان به ۱۱.۹ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ۳۰.۸ واحد درصد افزایش دارد. در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی، بیش‌ترین آن مربوط به مرغ گوشتی با ۱۸.۵ درصد است.

ادامه مطلب:
VOA Farsi صدای آمریکا »

واقعیت‌هایی از داخل ایران| محروم‌ترین خانوارهای ایرانی؛ در سال ۱ کیلو گوشت مصرف می‌کنند

واقعیت‌هایی از داخل ایران| ۱۶ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند

واقعیت‌هایی از داخل ایران| ۱۶ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند

واقعیت‌هایی از داخل ایران| ۱۶ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند

واقعیت‌هایی از داخل ایران| مرگ ۷ هزار نفر در طول سال بر اثر تصادف در جاده‌های ناامن ایران

واقعیت‌هایی از داخل ایران| مرگ ۷ هزار نفر در طول سال بر اثر تصادف در جاده‌های ناامن ایران

محصولات مرغداری‌ها ۳۰ درصد گران شد

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان به ۱۱.۹ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ۳۰.۸ واحد درصد افزایش دارد. در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی، بیش‌ترین آن مربوط به مرغ گوشتی با ۱۸.۵ درصد است.

میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداری‌های صنعتی به ازای تولید قلم‌های خود در داخل ایران، در فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به فصل تابستان سال قبل، ٣٧.٢ درصد افزایش دارد. در بین قلم‌های مرغداری های صنعتی، بیش‌ترین آن مربوط به قلم جوجه یک روزه با ۸۲.۱ درصد است.