نام رودخانه کرج را از نقشه‌ها حذف کنید!

10/08/1399 11:43:00 ق.ظ

نام رودخانه کرج را از نقشه‌ها حذف کنید! انتقال تونلی آب سد کرج به تهران علاوه بر اینکه مغایر با قوانین کشور است می‌تواند در آینده از رودخانه کرج رودی پر از فاضلاب، بدبو و بدون حیات بر جا بگذارد.

انتقال تونلی آب سد کرج به تهران علاوه بر اینکه مغایر با قوانین کشور است می‌تواند در آینده از رودخانه کرج رودی پر از فاضلاب، بدبو و بدون حیات بر جا بگذارد. به گزارش ایسنا، همانطور که عنوان شد در این طرح قرار نیست چیزی بیشتر از همان سهم آبی که از سال‌های...

به گزارش ایسنا، همانطور که عنوان شد در این طرح قرار نیست چیزی بیشتر از همان سهم آبی که از سال‌های گذشته از رودخانه کرج برای مصرف شرب شهروندان تهرانی به پایتخت منتقل می‌شده انتقال داده شود، بنابراین موضوع انتقادات بحث سهم و حقابه تهران از رودخانه کرج نیست چون آب موضوعی ملی به شمار می‌رود و نمی‌توان مالکیت آن را استانی یا منطقه‌ای در نظر گرفت بلکه مسأله اساسی در نحوه انتقال این ۲۵۰ میلیون مترمکعب و در نظر نگرفتن ملاحظات زیست محیطی و حق حیات رودخانه کرج توسط مجریان طرح است.

آب رودخانه کرج از سال‌های گذشته به وسیله تأسیساتی که در نزدیکی کرج و در حوالی ورودی جاده چالوس قرار دارد به تهران منتقل شده است، این تأسیسات با نام آبگیر بیلقان شناخته می‌شود و تقریباً ۲۵ کیلومتر با سد امیرکبیر یا همان سد کرج فاصله دارد این یعنی اینکه آب رودخانه کرج پس از جمع شدن پشت سد کرج و رهاسازی بخشی از آن، برای انتقال به تهران تقریباً ۲۵ کیلومتر را طی می‌کند تا با ورود به آبگیر بیلقان توسط پمپ و خط لوله به تهران منتقل شود.

ادامه مطلب:
خبرگزاری ایسنا »

روزنه‌هایی برای «توسعه ایران» بر پایه «ملیت» | حجت میرزایی

مدتی است باوری من را خوش‌دل و امیدوار کرده است که اندیشه توسعه در سرزمین‌مان جوانه زده است. با آنکه همه روندها و رکوردها، نگران‌کننده و پرمخاطره می‌نماید، اما همین حس فراگیر بازندگی در رقابت جهانی و بی‌آینده‌بودن به همان اندازه که ممکن است رخوت‌انگیز و امیدشکن باشد، می‌تواند نهیب و تلنگری برانگیزاننده و پیشران برای یافتن روزنه‌ و گریزگاهی از این درماندگی شود. این توسعه‌خواهی هم رهایی‌بخش از کمند درماندگی و هم انسجام‌بخش و وحدت‌آفرین برای یکپارچگی ایران است. به زبان کوتاه، ما ایرانیان روزنه‌هایی پر‌سو و چشم‌نواز برای گشودن راهی به سوی توسعه ملی یافته‌ایم و به همان اندازه که توسعه در ذهن و زبان‌مان برجسته می‌شود، ملیت و وطن‌خواهی قدرتمندتر و اندیشیده‌تر می‌شود. صد‌البته که درخت تنومند و پربار توسعه در 80 سال گذشته در هر جایی روییده و بارور شده، ریشه در ملیت داشته است. ادامه مطلب >>

Loading news...
Failed to load news.

این مسخره بازی چیه دیگه، همینجوری آب خونه ما فشارش پایین هستش دیگه کم بود آب رو با خودتون ببرید. 😤😤😠😠 الله اکبر به این طبیعت خدایی که به واسطه ی من زلزله می اورد. هرشهری بروم ان شهر درامان میشود و عذاب زلزله به اصفهان می اید. از اصفهان مهاجرت می کنم. ان وقت ببینید که عذابهای الهی مثل زلزله و....چگونه براین شهر فرود می اید.

خودم سرمایه دارم. نوکر و برده ی اصلاح طلب مصدقی نمیشوم برای مدرک. اقای خامنه ای و اقای رییسی می تواند مدرک من رابگیرد. نمی تواند به من بگویند با اموال پدری تسویه کنم و بروم شهر دیگر مشغول کار بشوم.می روم یک شهر دیگه, استادان راحواله می کنم حضرت زهرا. بالاخره حضرت زهرا تقاص می کند چهل میلیون به وکیل خانم دادم. پیش قسط. 12 میلیون برای هتل و هواپیماش دادم. کارم در قوه ی قضاییه درست نشد. اگر خامنه ای و رییسی می توانند درست کنند که مدرکم رامی گیرم. اگر نمی توانند من پول جور کنم و انصراف و مدرک عمومی ام شروع به کار کنم یک استان دیگر باادمهای جدید مذهبی

گروه ایسنا به من بگویید اگر نمی تواند اقای خامنه ای و اقای رییسی مدرک من رابگیرد. من سرمایه دارم جور می کنم ظرف یک هفته و انصراف می دهم و با مدرک عمومی ام می روم یک استانی می ایستم کار می کنم. دور ازهمه انهایی که میشناختم.همه انهایی ازارم دادند راحواله می کنم به حضرت زهرا بجای مدیریت منابع آبی و خلق فرهنگ درست مصرف کردن آب، تهران شده هیولای آب خوار تمامی محیط اطراف خود، طبیعیت و اکولوژی منطقه داره از بین میره، بجای طرح های نابود کننده محیط زیست بیایید شرایطی را فراهم کنید که مهاجرت معکوس صورت گیرد، هرچند شما نمیخواهید بدانید که میدانید!!!

اقای خامنه ای و اقای رییسی از من حمایت کند من مدرک تخصصم رااز اصلاح طلب مصدقی بگیرم. می گیرم و مشغول میشوم یک جا طرح. اقای خامنه ای و اقای رییسی از من حمایت نمی کند بگوید تا من پول فراهم کنم و انصراف بدهم و با عمومی ام بروم یک شهر دیگر و خدمت کنم و مشغول بشوم من چی کار کنم براندازان از من دور بشوند. من می خواهم تحت حمایت اقای خامنه ای و اقای رییسی مدرک تخصصم رابگیرم از اصلاح طلب مصدقی. من چی کار کنم که اصلاح طلب مصدقی هم شغل من راگرفته هم لگد به بخت من می زند و می خواهد من نوکرش باشم.

اگر اقای خامنه ای و اقای رییسی مدرک تخصص من رابگیرند از اصلاح طلب مصدقی میلیون چهره. شر اینها از سر من کم میشود و بندمن می برد. می روم یک شهر دیگر می ایستم خدمت می کنم و باادمهای مذهبی جدید اشنا میشوم و کار می کنم و شاد میشوم

ارتش آذربایجان 9 روستای دیگر در قره‌باغ کوهستانی را از اشغال ارمنستان آزاد کردارتش آذربایجان 9 روستای دیگر در قره‌باغ کوهستانی را از اشغال ارمنستان آزاد کرد

اگر مدرکم رااقای خامنه ای و اقای رییسی بگیرد از اصلاح طلب مصدقی. بند من از اصلاح طلب مصدقی می برد و شرشون از سرمن کم میشود. می روم یک شهر دیگر می ایستم خدمت می کنم و باادمهای مذهبی جدید اشنا میشوم. اقای خامنه ای و اقای رییسی مدرک تخصص من رابگیرند. من انتقامم رااینجوری از مسعودی فر فاسد و محمدی زاده فاسد می گیرم و از اصفهان می روم یک شهر دیگر باادمهای جدید مذهبی اشنا میشوم و کار می کنم.اقای خامنه ای خواست برای انتخاباتش فعالیت می کنم. نخواست فعالیت نمی کنم.

خامنه ای و رییسی مدرک تخصص من رابگیرد از اصلاح طلب مصدقی. من برم خارج اصفهان یک شهر دیگر خدمت کنم. سیم کارتم راعوض می کنم هیچ کدام از همکاران و استادان رانبینم. باادمهای جدید مذهبی در محل کارم اشنابشوم و برای انتخابات برای ان که مورد صلاحیت اقای خامنه ای است فعالیت می کنم اقای خامنه ای و اقای رییسی ازمن حمایت کنند من رااز دست اصلاح طلب مصدقی نجات بدهند. من مدرک تخصصم رااز اصلاح طلب مصدقی بگیرم و بروم یک گوشه برای خودم یک شهر دیگر کار کنم. بعد برای انتخابات ریاست جمهوری, می ایستم برای ان فردی که اقای خامنه ای حامی اش است تبلیغ می کنم.

چی کار کنم اصلاح طلب مصدقی و همکاران و اساتید دراصفهان و انهایی که من رامی شناختند گم بشوند از دور من. می خواهم بیام تحت اقای خامنه ای و اقای رییسی. مدرک تخصصم رابگیرم. ازاصفهان بروم مشغول طرح تخصص بشوم باادمهای جدید اشنابشوم دلسوز ایران و مردم ایران هستم. می خواهم حکومت اقای خامنه ای بهتر اداره بشود و متحد امریکا و اسراییل بشود. چی کار کنم اصلاح طلب مصدقی, گم بشود از دور من مثل همکاران و استادان

علی برکت الله من چی کار کنم اصلاح طلب مصدقی گم بشود از دور من برود.تا من حمایت اقای خامنه ای و اقای رییسی بگیرم و مدرک تخصص ام رابگیرم از اصلاح طلب مصدقی. من چی کار کنم اصلاح طلب مصدقی گم بشود از دور من. من حذف کردم همکاران و استادان و اصلاح طلب مصدقی رااز دورم

چرا زنان همه‌گیری جهانی کرونا را بیش از مردان جدی می‌‌‌گیرندچرا زنان همه‌گیری جهانی کرونا را بیش از مردان جدی می‌‌‌گیرند به گفته تیم پژوهشگران بین‌المللی، این رفتار ممکن است علت فرق مرگ و میر و طول عمر در مردان و زنان، و نیز مهار بهتر همه‌گیری در کشورهایی که توسط زنان رهبری می‌شود را نشان دهد. 🙄 😃 بخاطر اینکه خانم ها عاقل تر از مردان هستند شاید براینکه خیلی مردان مردن را دوست دارند و از این زندگی دروغی خسته شدند.😂😂😂

آمادگی ناتو برای کمک به ترکیه و یونان پس از وقوع زلزله در دریای اژه

شمار بهبودیافتگان از کرونا در ترکیه به 322 هزار و 465 نفر افزایش یافتشمار بهبودیافتگان از کرونا در ترکیه به 322 هزار و 465 نفر افزایش یافت

اهداف عراق از حمله به ایران چه بود؟محمد درودیان، پژوهشگر جنگ، درباره اهداف عراق در حمله به ایران گفت: هدف اول و اولویت عراق لغو قرارداد 1975 بوده که صدام امضا کرد و انگیزه شخصی داشت و اعلام هم کرد ما این را در موضع ضعف امضا کردیم، الان هم در موضع قدرت هستیم، باید تغییر پیدا کند و هر چه هم می‌گفت با ایران مذاکره کند مطالبه‌اش این بود. چرا مصاحبه سانسور شده؟🤔 اون بنده خدا که خود سانسوری داشت، شما چرا!

اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم فهمیدند رای مردم را از دست داده‌اندناصر ایمانی گفت‌: اصلاح‌طلبان جامعه را از خود بیزار کرده‌اند و به همین دلیل، تلاش‌های عوام‌فریبانه‌ای را در دستور کار قرار داده‌اند تا شکست حتمی‌شان را به مسایلی چون نظارت استصوابی و... ربط بدهند. اصلاح‌طلبان در هشتمین روز از اسفند سال گذشته بود که فهمیدند، رای مردم را از دست داده‌اند. 🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕 حتما شرکت کنید، خیلی هم خوب شرکت کنید تا عمق روسیاهی و فضاحتتان بیشتر مشخص بشه پدرسوخته‌ها اصل مردم هستن كه شركت نميكنند