میانگین تماشای تلویزیون در ایران ۲ ساعت است

21/10/1399 06:56 ب.ظ

تحقیقات نشان می‌دهد: میانگین تماشای تلویزیون در ایران ۲ ساعت است

پژوهش ها نشان می دهد که میانگین تماشای تلویزیون ایران در شبانه‌روز ۲.۹۸ ساعت است. همچنین با کاهش سن، افزایش تحصیلات، منزلت شغلی و پایگاه اقتصادی مدت زمان استفاده از تلویزیون ایران کمتر می‌شود. زنان بیشتر از مردان، خانه‌دارها بیشتر از دیگر گروه‌های فعالیت و متقابلاً افراد در حال تحصیل و شاغلان، کمتر از دیگران زمان برای تماشای تلویزیون ایران صرف می‌کنند. هدف‌کلی پژوهشگران این پیمایش فراهم ساختن مجموعه‌ای از داده‌ها درباره شیوه گذرندان زمان فراغت مردم در شهرها و روستاهای ایران و «مصرف فرهنگی» آنان بوده است.

همچنین این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر زمانی، از نوع مقطعی و از نظر گستره، از نوع پهنانگر است. در این پژوهش در دو سطح توصیفی و تحلیلی و با بهره‌گیری از پارادایم مطرح در چهارچوب نظری، یافته‌های به‌دست آمده ارائه شده است.

داده‎‌های این پژوهش به شیوه پیمایش گردآوری شده است. اطلاعات مربوط به شهروندان ایرانی از طریق پرسشنامه ساختاریافته به‌صورت مصاحبه رودرو، جمع‌آوری شده است. همچنین جمعیت آماری این پژوهش، شامل تمامی افراد ۱۵ سال به بالای ساکن شهر و روستاهای کشور است. تعداد نمونه در این بررسی ۱۵۶۰۶ نفر در ۳۱ استان کشور هستند.

در بخش «تلویزیون» این پیمایش درباره تماشای تلویزیون ایران، از پاسخ‌گویان پرسیده شده است: "آیا تلویزیون ایران را تماشا می‌کنید؟" که به‌شرح ذیل نگاشته شده است: افراد در سن ۴۱ تا ۶۴ سال بیشتر از دیگر گروه‌های سنی از تلویزیون ایران استفاده می‌کنند.

ادامه مطلب:
isna_farsi »

میانگین سر در زندگی دیگران‌ کردن چند ساعت است؟ کیر تو شبکه های ایران همش آخوند همش گه خوری تلویزیون ایران که ۲ساعت هم زیاده که نوشتین من. خودم یه ثانیه نگاه نمیکنم تلویزیونِ ایران یا تلویزیون در ایران؟ نتایج رو این 2 جمله کلاً تغییر میده. عزیزم تلویزیون که بیست و چاری روشنه!!! فقط شبکه یه چی دیگه ست !!!😁🖐️

تعریف از صداوسیمای لیبرالی نباشه، 2.98 به 2 نزدیک تره یا 3؟ تماشاى تلوزيون يا صداو سيما؟ مگه نگاه فوتبال کنیم

اون دو ساعت هم فوتباله تلويزيون ٢ساعت هست و برنامه هاى صداوسيماى ميلى ايران دو دقيقه و اونهم اهنگهاى تبليغات هست ،،يعنى ميمون چى توز از برنامه هاى صداسيما جذاب تر هست تلوزیون شما آره😂 در خانه ما کسی پروپاگاندای میلی رو تماشا نمیکنه