فرمانده ناجا: پلیس در اولویت دریافت واکسن کرونا باشد | DW | 26.02.2021

08/12/1399 01:34 ب.ظ

فرمانده نیروی انتظامی از وزارت بهداشت خواست که سهیمه‌ای از واکسن کرونا به مأموران پلیس اختصاص یابد. به گفته سردار حسین اشتری پرسنل ناجا به دلیل ارتباط وسیع با جامعه و نظارت بر محدودیت‌ها در معرض خطر بیشتری هستند.

فرمانده نیروی انتظامی از وزارت بهداشت خواست که سهیمه‌ای از واکسن کرونا به مأموران پلیس اختصاص یابد. به گفته سردار حسین اشتری پرسنل ناجا به دلیل ارتباط وسیع با جامعه و نظارت بر محدودیت‌ها در معرض خطر بیشتری هستند. خبرگزاری ایسنا به نقل از اشتری نوشت: «ماموران ما از همان روزهای نخست ورود کرونا به کشور در اجرای محدودیت های ترافیکی، نظارت بر صنوف، برخورد با احتکار، تامین نظم و امنیت بیمارستان ها و مراکز درمانی و...

حضور داشتند و در کنار آن وظیفه تامین امنیت نیز بر عهده‌شان بود.»

وزارت بهداشت ایران واکسیناسیون کرونا را از ۲۱ بهمن و با واکسن اسپونتیک (ساخت روسیه) شروع کرده است. طبق"سند واکسیناسیون برای گروه‌های هدف"، کارکنان بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی و کادر درمان، ساکنان خانه‌های سالمندان و افراد بالای ۶۵ سال در تقدم نخست تزریق واکسن کرونا قرار دارند.پس از شروع واکسیناسیون، بحثی برای تعیین اولویت دریافت‌کنندگان واکسن در دستگاه‌ها و ادارات جریان یافت. یک عضو شورای شهر تهران از جمله خواهان آن شد که کارمندان شهرداری و نیروهای خدماتی هم در تقدم دریافت واکسن باشند.

طرح واکسیناسیون در حالی به جریان افتاده که ایران برای فراگیر کردن آن به ده‌ها میلیون دوز واکسن نیاز دارد. واکسیناسیون شهروندان در ایران با ۲۰ هزار دوز واکسن کرونا آغاز شد، اما درباره ادامه و خاتمه آن ابهام‌های جدی وجود دارد. برآوردها درباره زمان مورد نیاز برای واکسینه کردن ۶۰ درصد شهروندان از یک سال تا سی ماه متفاوت است. headtopics.

ادامه مطلب:
dw_persian »

به گفته سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، مأموران پلیس بعد از کادر درمان، در صف اول مقابله با کرونا قرار دارند و به دلیل سطح گسترده ارتباطات اجتماعی و خطرات احتمالی، باید زودتر واکسینه شوند. او به خبرگزاری ایسنا گفت که درخواست تعیین سهمیه واکسن برای مأموران ناجا مورد قبول وزیر بهداشت قرار گرفته است.

خبرگزاری ایسنا به نقل از اشتری نوشت: «ماموران ما از همان روزهای نخست ورود کرونا به کشور در اجرای محدودیت های ترافیکی، نظارت بر صنوف، برخورد با احتکار، تامین نظم و امنیت بیمارستان ها و مراکز درمانی و... حضور داشتند و در کنار آن وظیفه تامین امنیت نیز بر عهده‌شان بود.»

وزارت بهداشت ایران واکسیناسیون کرونا را از ۲۱ بهمن و با واکسن اسپونتیک (ساخت روسیه) شروع کرده است. طبق"سند واکسیناسیون برای گروه‌های هدف"، کارکنان بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی و کادر درمان، ساکنان خانه‌های سالمندان و افراد بالای ۶۵ سال در تقدم نخست تزریق واکسن کرونا قرار دارند.پس از شروع واکسیناسیون، بحثی برای تعیین اولویت دریافت‌کنندگان واکسن در دستگاه‌ها و ادارات جریان یافت. یک عضو شورای شهر تهران از جمله خواهان آن شد که کارمندان شهرداری و نیروهای خدماتی هم در تقدم دریافت واکسن باشند.

طرح واکسیناسیون در حالی به جریان افتاده که ایران برای فراگیر کردن آن به ده‌ها میلیون دوز واکسن نیاز دارد. واکسیناسیون شهروندان در ایران با ۲۰ هزار دوز واکسن کرونا آغاز شد، اما درباره ادامه و خاتمه آن ابهام‌های جدی وجود دارد. برآوردها درباره زمان مورد نیاز برای واکسینه کردن ۶۰ درصد شهروندان از یک سال تا سی ماه متفاوت است.

طبق اعلام مقامات وزارت بهداشت تنها ۳۰۰ هزار دوز واکسن اسپوتنیک وارد کشور شده است. ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار واکسن خریداری‌شده از سبد کوواکس نیز تنها برای مصون سازی ۸ میلیون و ۴۰۰هزار نفر کافی است. .

علیر خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۹ دی ماه در یک سخنرانی واردات"واکسن آمریکایی و انگلیسی کرونا" را ممنوع اعلام کرد. این فرمان خامنه‌ای کار تامین واکسن مورد نیاز برای تحقق وعده پایان واکسیناسیون تا اسفند سال آینده را دشوارتر کرده است