شرق, عباس آخوندی

شرق, عباس آخوندی

عباس آخوندی به تصویر شرق پاسخ می‌دهد

27/01/2021 06:24:00 ب.ظ

چه نبایدکردهای مجلس برای امیدوار ماندن مردم در گفت‌وگوی شرق با عباس آخوندی

ادامه مطلب: روزنامه شرق »

خبرگزاری تسنیم

آخوندها چه برنامه ای برای ملت دارند ،چهل جنایت ،بی کفایتی و جهل و جنون ،دار و درفش ،اعدام و شکنجه،هدر دادن سرمایه ملت ،دزدی و غارت کافی نیست ؟! آیا روزنامه نگاران به ایران و هویت ایرانی فکری می کنید ؟ گور خوابی؟کارتون خوابی،فقر ،بیکاری ، شما زمان شاه این همه ظلم را تحمل میکردید از افتخارات این وزیر سابق راه و ساختمان اینست که یک خانه نساخته است ولی برای خود کاخ ساخته است شاید به نظر شرق مدال هم باید به او داد

هرجا اسم‌ عباس آخوندی میاد، ندید و نخونده اون مقاله رو ندید میگیرم و میرم خبر بعدی