شیوع بیشتر فقر در سایه کرونا: ایران و عراق

04/09/1399 11:07 ق.ظ

در حالی‌که شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان و خاورمیانه بیش از پیش گسترش یافته، مردم کشورهای ایران و عراق علاوه بر مشکلات پیشین با آنها نیز با تهدید بزرگی به نام فقر مواجه هستند. - خبرگزاری آناتولی

در حالی‌که شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان و خاورمیانه بیش از پیش گسترش یافته، مردم کشورهای ایران و عراق علاوه بر مشکلات پیشین با آنها نیز با تهدید بزرگی به نام فقر مواجه هستند. - خبرگزاری آناتولی روند افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا همزمان با کشورهای سراسر جهان در خاورمیانه نیز صورت ترسناکی به خود گرفته است.

در دوره‌ای که پاندمی گسترش یافته و خطر آن روز به روز در حال تشدید است، اقتصاد کشورها و مردم آنها نیز با تهدید بزرگی روبرو هستند، تهدیدی به نام فقر.

فقر مشکلی دیرین است که امروز به دلیل شیوع ویروس کرونا بیش از پیش خودنمایی می‌کند، مشکلی که حل آن دشوار به نظر می‌رسد. در این میان فقرا هستند که بیشترین پیامدهای مخرب کرونا را احساس می‌کنند، با شیوع این ویروس هر روز بر جمعیت فقیر جهان افزوده می‌شود. مشکل فقر در کشورهای ایران و عراق بر مشکلات پیشین نیز افزوده شده است.

همه‌گیری کرونا بیشترین آسیب را به قشری که در مشاغل غیررسمی فعالیت دارند، وارد کرد. مشاغل غیررسمی یک مشکل ساختاری در حوزه اشتغال به شمار می‌رود که ناشی از تخصیص نادرست منابع و استفاده ناکارآمد از خدمات دولتی بوده و کارکنان آن از بیمه‌های خدمات درمانی، خسارت‌های مالی و غرامت‌های بدنی و بیکاری محروم هستند. این مشکل توسعه و رشد کشورها و چشم انداز آنها برای کاهش فقر را با خطر مواجه می‌کند. براساس تحقیقاتی که توسط بانک جهانی در سال 2014 انجام شده، میزان اشتغال غیررسمی در عراق 64.4 درصد و در ایران 65.

ادامه مطلب:
aa_persian »