شمار قربانیان ویروس کرونا در اسپانیا به 27 هزار و 778 نفر رسید

19/05/2020 06:15:00 ب.ظ

- خبرگزاری آناتولی

کرونا, اسپانیا

شمار قربانیان ویروس کرونا در اسپانیا به 27 هزار و 778 نفر رسید

- خبرگزاری آناتولی

خبرگزاری آناتولی

ادامه مطلب:
خبرگزاری آناتولی »

سیل و ویرانی در نتیجه طوفان ایان در فلوریدا

طوفان ویرانگر ایان منطقه فورت مایرز ایالت فلوریدا را درنوردید و بسیاری از خیابان‌های این منطقه دچار آب‌گرفتگی شدند. - خبرگزاری آناتولی ادامه مطلب >>

شمار قربانیان ویروس کرونا در فرانسه به 28 هزار و 108 نفر افزایش یافتشمار قربانیان ویروس کرونا در فرانسه به 28 هزار و 108 نفر افزایش یافت

شمار قربانیان ویروس کرونا در ایتالیا به 31 هزار و 908 نفر رسیدشمار قربانیان ویروس کرونا در ایتالیا به 31 هزار و 908 نفر رسید

شمار قربانیان کرونا در انگلستان به 34 هزار و 796 نفر رسیدشمار قربانیان کرونا در انگلستان به 34 هزار و 796 نفر رسید

شمار قربانیان کرونا در اسپانیا به 27 هزار و 709 نفر افزایش یافتشمار قربانیان کرونا در اسپانیا به 27 هزار و 709 نفر افزایش یافت

شمار قربانیان کرونا در ایران از 7 هزار نفر گذشتبا مرگ 69 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در ایران به 7 هزار و 57 نفر رسید. - خبرگزاری آناتولی

شمار قربانیان کرونا در ایتالیا به 32 هزار و 7 نفر افزایش یافتشمار قربانیان کرونا در ایتالیا به 32 هزار و 7 نفر افزایش یافت

19.خبرگزاری آناتولی 17.17.18.

05.2020 خبرگزاری آناتولی شمار قربانیان ویروس کرونا در اسپانیا با فوت  83 بیمار طی شبانه‌روز گذشته به 27 هزار و 778 نفر رسید.2020 خبرگزاری آناتولی شمار قربانیان ویروس کرونا در فرانسه با فوت 483 نفر دیگر به 28 هزار و 108 نفر افزایش یافت. ..