سپاه پاسداران بار دیگر معترضان را تهدید کرد – DW – ۱۴۰۱/۹/۱۴

14/09/1401 09:37:00 ب.ظ

سپاه پاسداران همزمان با آغاز موج اعتصابات سراسری معترضان را تهدید کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و نماینده ویژه دولت آلمان در امور حقوق بشر به خبر 'انحلال گشت ارشاد' واکنش نشان دادند. تشکیل ۵ پرونده برای نمایندگان مجلس.

سپاه پاسداران همزمان با آغاز موج اعتصابات_سراسری معترضان را تهدید کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و نماینده ویژه دولت آلمان در امور حقوق بشر به خبر 'انحلال گشت ارشاد' واکنش نشان دادند. تشکیل ۵ پرونده برای نمایندگان مجلس.

سپاه پاسداران همزمان با آغاز موج اعتصابات سراسری معترضان را تهدید کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و نماینده ویژه دولت آلمان در امور حقوق بشر به خبر 'انحلال گشت ارشاد' واکنش نشان دادند. تشکیل ۵ پرونده برای نمایندگان مجلس.

ادامه مطلب:
DW فارسی »
Loading news...
Failed to load news.

🍆🖕🏻🤬🔥 اعتصابات مهسا_امینی اعتراضات_و_اعتصابات_سراسری