سه تروریست پ.ک.ک/ی.پ.گ در منطقه عملیات چشمه صلح از پای درآمدند

09/10/1399 05:48:00 ب.ظ

- خبرگزاری آناتولی

- خبرگزاری آناتولی خبرگزاری آناتولی

خبرگزاری آناتولی

ادامه مطلب:
خبرگزاری آناتولی »
Loading news...
Failed to load news.