خبرگزاری آناتولی

19/10/1399 07:01:00 ب.ظ

ماهواره تُرک‌سَت 5A ترکیه با موفقیت به فضا پرتاب شد

خبرگزاری آناتولی ماهواره تُرک‌سَت 5A ترکیه با موفقیت به فضا پرتاب شد ترکیه ماهواره مخابراتی نسل پنجم «ترک‌ست 5A» را با موشک فالکون-9 اسپیس ایکس با موفقیت به فضا پرتاب کرد.

ماهواره تُرک‌سَت 5A ترکیه با موفقیت به فضا پرتاب شد ترکیه ماهواره مخابراتی نسل پنجم «ترک‌ست 5A» را با موشک فالکون-9 اسپیس ایکس با موفقیت به فضا پرتاب کرد.

ادامه مطلب:
خبرگزاری آناتولی »
Loading news...
Failed to load news.

aeroshop_ir پرتاب کردید یا برا تون پرتاب کردن