خبرگزاری آناتولی

25/06/1399 11:56 ب.ظ

نخستین پرواز خودروی‌پرنده «جزری» ساخت‌ترکیه

خبرگزاری آناتولی

اجتماعی

ادامه مطلب:
aa_persian »

چاووش‌اوغلو: ترکیه در مسئله مدیترانه شرقی عقب‌نشینی نکرده استچاووش‌اوغلو: ترکیه در مسئله مدیترانه شرقی عقب‌نشینی نکرده، اوروچ‌رئیس برای تعمیر و مراقبت به بندر پهلو گرفته است

سازمان ملل: اخراج دسته‌جمعی مهاجران توسط کشورهای اروپایی نقض مسئولیت‌های قانونی استسازمان_ملل رانده شدن مهاجران از مرزهای دریایی و زمینی و اخراج دسته جمعی آن‌ها توسط کشورهای اروپایی را نقض مسئولیت‌های قانونی اعلام کرد

خبرگزاری آناتولیتازه‌ترین ضربات ترکیه به گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ

شمار بهبودیافتگان از کرونا در ترکیه به 260 هزار و 58 نفر افزایش یافتشمار بهبودیافتگان از کرونا در ترکیه به 260 هزار و 58 نفر افزایش یافت

یونان: در صورت انجام اقدام ملموس از سوی ترکیه، آماده‌ مذاکرات هستیمنخست‌وزیر یونان: در صورت انجام اقدام ملموس از سوی ترکیه، آماده‌ مذاکرات درباره اکتشاف انرژی هستیم

رؤسای‌جمهور ترکیه و آذربایجان تلفنی گفت‌وگو کردندرؤسای‌جمهور ترکیه و آذربایجان تلفنی گفت‌وگو کردند