تست بکارت اخبار

تست بکارت

۱۵ ماه حکم به دلیل افشای تست بکارت از زنان زندانی | DW | 10.02.2021

دادگاه تجدیدنظر استان تهران، پریسا رفیعی، دانشجوی محبوس در زندان اوین را به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم به خاطر نامه‌ای است که رفیعی در باره گرفتن تست بکارت از زندانیان زن نوشته است. او قبلا تبرئه شده بود.

آیا مردان و پسران هم شامل این آزمایش میشوند؟به کسی چه که پرده بکارت را آزمایش کنند؟ اگراین همه اصرار در باقی مانده پرده بکارت داشته باشید،دخترها هم اجازه میدهند که ازسوراخ های دیگر استفاده شود. کدام بهتراست؟چه اشکالی دارد دخترها هم مثل پسرها مقداری تجربه پیش ازازدواج داشته باشند؟
خدا را شکر که در زندان بزرگی به نام ایران آزاد زیست می کند .

22/11/1399 09:26:00 ب.ظ

ادامه مطلب...