اینفوگرافی| کدام کشورهای منطقه حامی ایران بودند؟

12/10/1399 05:48 ب.ظ

📊 اینفوگرافی| کدام کشورهای منطقه حامی ایران بودند؟ 👈مشاهده تصویر باکیفیت بین‌الملل EtemadOnline

ادامه مطلب:
EtemadOnline »

کشورهای غایب هم از رأی ممتنع یا موافق فرار کردند؛! پس چین کجا ست؟؟؟