استقبال بین‌المللی از نتایج گفت‌وگوهای لیبی

20/09/1399 07:37 ب.ظ

استقبال بین‌المللی از نتایج گفت‌وگوهای لیبی العربية

هلند، سوئیس و هیئت اعزامی سازمان ملل در لیبی می‌شود، از تعهدات شرکت‌کنندگان در مجمع گفت‌وگوی سیاسی لیبی استقبال کرد.این کار گروه در بیانیه‌ای کرد که احترام به حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق‌بشر باید هسته اصلی روند صلح در لیبی و نقشه راهی برای همه جوانب اجرایی آن باشد.

این کار گروه در بیانیه‌ای کرد که احترام به حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق‌بشر باید هسته اصلی روند صلح در لیبی و نقشه راهی برای همه جوانب اجرایی آن باشد. وی همچنین تأکید کرد که هرگونه بهبود ملموس در زندگی همه کسانی که از درگیری‌های لیبی آسیب دیده‌اند، به حفظ امنیت آنها و تأمین کلیه حقوق اساسی آنها بستگی دارد.

قابل ذکر است که 75 شرکت کننده در مجمع گفت‌وگوی سیاسی لیبی، که از 9 تا 15 نوامبر در تونس برگزار شد در مورد نقشه راهی که متعهد به ارتقاء حقوق‌بشر و محافظت از آن است، توافق کرده و برابری بین زن و مرد را تأیید و خواستار روند آشتی ملی مبتنی براصول عدالت انتقالی شده داده ‌است.نقشه راه به اصول حقوق اساسی با هدف دستیابی به صلح پایدار پیوست شده ‌است که توسط اعضای برجسته جامعه مدنی لیبی تدوین شده ‌است.

در حالی که روند سیاسی کنونی پس از سال‌ها درگیری شکل گرفته که منجر به محدود شدن مداوم حقوق‌بشر و حاکمیت قانون و محصور شدن مصونیت از مجازات نقض فاحش حقوق‌بشر شده ‌است.

ادامه مطلب:
AlArabiya_Fa »

هلند، سوئیس و هیئت اعزامی سازمان ملل در لیبی می‌شود، از تعهدات شرکت‌کنندگان در مجمع گفت‌وگوی سیاسی لیبی استقبال کرد.

این کار گروه در بیانیه‌ای کرد که احترام به حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق‌بشر باید هسته اصلی روند صلح در لیبی و نقشه راهی برای همه جوانب اجرایی آن باشد.

وی همچنین تأکید کرد که هرگونه بهبود ملموس در زندگی همه کسانی که از درگیری‌های لیبی آسیب دیده‌اند، به حفظ امنیت آنها و تأمین کلیه حقوق اساسی آنها بستگی دارد.

قابل ذکر است که 75 شرکت کننده در مجمع گفت‌وگوی سیاسی لیبی، که از 9 تا 15 نوامبر در تونس برگزار شد در مورد نقشه راهی که متعهد به ارتقاء حقوق‌بشر و محافظت از آن است، توافق کرده و برابری بین زن و مرد را تأیید و خواستار روند آشتی ملی مبتنی براصول عدالت انتقالی شده داده ‌است.نقشه راه به اصول حقوق اساسی با هدف دستیابی به صلح پایدار پیوست شده ‌است که توسط اعضای برجسته جامعه مدنی لیبی تدوین شده ‌است.

در حالی که روند سیاسی کنونی پس از سال‌ها درگیری شکل گرفته که منجر به محدود شدن مداوم حقوق‌بشر و حاکمیت قانون و محصور شدن مصونیت از مجازات نقض فاحش حقوق‌بشر شده ‌است.از سوی دیگر، روسای مشارکت کننده در کار گروه از مطالبات لیبیایی‌ها برای اجرای کامل تعهدات مربوط به حقوق مندرج در نقشه راه، به شدت حمایت می‌کنند.

روسای مشارکت کننده همچنین بر ضرورت افزایش احترام به حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق‌بشر به عنوان بخشی از روند اجرای توافق‌نامه آتش‌بس از جمله مبارزه با گفتمان نفرت پراکنی و تحریک به خشونت تأکید کردند.

با ادامه گفتگوهای سیاسی، اطمینان از مشارکت معنادار جامعه مدنی، زنان و جوانان از اقصی نقاط لیبی و حمایت از حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر، از جمله آوارگان، پناهندگان، مهاجران، بازداشت شدگان و خانواده‌های مفقود شده، ضروری یافته ‌است.

علاوه بر این، رئیس گروه کار با هشدار در این مورد که هر فرایند سیاسی که به دنبال ارتقاء حقوق بشر نباشد، در نهایت شکست خواهد خورد، افزود: لیبیایی‌ها خواهان یک رویکرد حقوق محور هستند که رویکرد لازم برای دستیابی به صلح پایدار است.