آلودگی نوری: پرنده‌ها زودتر می‌خوانند، بچه لاک‌پشت‌ها به اقیانوس نمی‌رسند | DW | 05.11.2020

05/11/2020 07:01:00 ب.ظ

در بسیاری از مناطق، جانوران در معرض نور مصنوعی هستند که انسان برایشان به ارمغان آورده. آلودگی نوری نه تنها ریتم بیولوژیک بسیاری از گونه‌های جانوری را برهم می‌زند که برای برخی به معنای مرگ است.

آلودگی نوری

در بسیاری از مناطق، جانوران در معرض نور مصنوعی هستند که انسان برایشان به ارمغان آورده. آلودگی نوری نه تنها ریتم بیولوژیک بسیاری از گونه‌های جانوری را برهم می‌زند که برای برخی به معنای مرگ است.

در بسیاری از مناطق، جانوران در معرض نور مصنوعی هستند که انسان برایشان به ارمغان آورده. آلودگی نوری نه تنها ریتم بیولوژیک بسیاری از گونه‌های جانوری را برهم می‌زند که برای برخی به معنای مرگ است.

پاسخ این پرسش آسان نیست چون پای اکوسیستم‌ها و تأثیرات متقابل آنها بر روی هم و ویژگی‌های منطقه‌ای هم به میان می‌آید. بنابراین پژوهشگران برای پاسخ دادن به این پرسش بیشتر به سراغ تأثیر منابع مشخصی از نور بر روی گونه‌هایی مشخص، در مناطقی مشخص می‌روند.دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در گام بعد برای به دست آوردن تصویری کامل از این تکه‌های پازل، پژوهشگران با روش"فراتحلیل" نتایج تحقیقاتی را که تاکنون انجام گرفته با هم یکجا جمع می‌کنند و آنها را به عنوان یک مجموعه داده، تحلیل کرده و به این ترتیب به یافته‌های جدیدی می‌رسند.آلودگی نوری بچه لاک‌پشت‌ها را گمراه می‌کند

ادامه مطلب:
DW فارسی »

میراث حماسه|دستاوردهای دفاع مقدس؛ از سخنان یک زندانی درباره حاج قاسم تا تاثیر پیکر شهدا +فیلم- اخبار فرهنگ حماسه و مقاومت - اخبار فرهنگی تسنیم | Tasnim

اخبار ایران و جهان را در خبرگزاری تسنیم بخوانید ادامه مطلب >>

ممنونم،ازاین طرح دفاع ازجان ومحیط زیست وبسر،برنامه خوب رادیو دویچووله یکجایی بشرقرن حاصربخصوص جهان سوم ومخصوصاچین خائن به جهان،که باعث بدبختی درمعرض نابودشان کره زمین شده،باید و تروکریپت بحالش شودوتحریم جهانی شوندوالااگراقاصاداول جهان شد،دیگه بخاطرمنافع زمامداران فاسدوغارتگرش هیچگاهی انسانی درامنیت نیست،وامنیت غذایی جهان راهم تعدیدمیکند