Inscripcions

10/10/2019 14:53:00

💥 Un año más llega... 🔥 ¡La Cursa de Bombers! 📆 27/10 🏅 10km 📍 Barcelona Inscripciones ▶

Club:D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que, en enviar aquest formulari, doneu consentiment, marcant les caselles corresponents (), al fet que l’Ajuntament de Barcelona tracti les vostres dades amb les finalitats següents:

Últimas noticias del coronavirus, en directo | Suiza impone cuarentena a los viajeros procedentes de España con la excepción de Canarias y Baleares Explosión en Beirut generó sismo de 3,3, dicen expertos Un grupos de vecinos de Galapagar se querella contra Pablo Iglesias y la Guardia Civil por 'coacciones'

De acuerdo con la normativa de protección de datos le informamos de que, al enviar este formulario, da consentimiento, marcando las casillas a este efecto (), a que el Ayuntamiento de Barcelona trate sus datos con las siguientes finalidades:Autoritzo

la gestió de la inscripció i tramesa d’informació vinculada a la Cursa de Bombers 2019Autoritzo la gestió de la inscripció i tramesa d’informació vinculada a la Cursa de Bombers 2019, legitimada sobre la base del consentiment de la persona interessada. Les seves dades seran tractades per a la UTE SEVEN MARKETING ON SPORTS & LEISURE, SL, ZETA GESTION DE MEDIOS, SAU Y AGRUPACION ATLÈTICA CATALUNYA, amb NIF número U66795634 com a “encarregada del tractament” mitjançant l’empresa proveïdora Chip Timing, S.L., amb NIF número B-62426689 per a la gestió de l’esdeveniment esportiu: gestionar, tramitar i administrar la participació (publicar les dades a la llista d’inscrits, així com el resultat; la realització de fotografia i/o vídeo de l’esdeveniment; la realització d’enquestes, estadístiques i anàlisi de mercat i perfils de participants) a l’empara del tractament “0053/Usuaris de Serveis Esportius”, i sempre sota les directrius del responsable del fitxer, l’Ajuntament de Barcelona. -------------------------------- Autorizo la gestión de la inscripción y el envío de información vinculada a la Cursa de Bombers 2019, legitimada sobre la base del consentimiento de la persona interesada. Sus datos serán tratados por la UTE SEVEN MARKETING ON SPORTS & LEISURE, SL, ZETA GESTION DE MEDIOS, SAU Y AGRUPACION ATLÈTICA CATALUNYA, con CIF U66795634 como “encargada del tratamiento” mediante la empresa proveedora Chip Timing, S.L., con CIF B-62426689 para la gestión del acontecimiento deportivo: gestionar, tramitar y administrar la participación (publicar los datos en la lista de inscritos, así como el resultado; la realització de fotografía i/o vídeo del evento; la realización de encuestas, estadísticas y análisis de mercado y perfiles de participantes) al amparo tratamiento “0053/Usuaris de Serveis Esportius”, y siempre bajo las directrices del responsable del fichero, el Ayuntamiento de Barcelona.

Xcessió de dades a Institut Barcelona EsportsAutoritzo la cessió de les meves dades personals a l’Institut Barcelona Esports, de l’Ajuntament de Barcelona (a l’empara del tractament “0162/Gestió d’informació regular sobre l’activitat municipal”) amb la finalitat que em proporcioni informació dels actes i les activitats esportives municipals, legitimada sobre la base del consentiment de la persona interessada. ------------------------------ Autorizo la cesión de mis datos personales al Institut Barcelona Esports, del Ayuntamiento de Barcelona (al amparo del tratamiento “0162/Gestión de información regular sobre la actividad municipal”), con la finalidad de que me proporcione información de los actos y las actividades deportivas municipales, legitimada sobre la base del consentimiento de la persona interesada.

XAutoritzocessió de dades a la UTE SEVEN MARKETING ON SPORTS & LEISURE, SL, ZETA GESTION DE MEDIOS, SAU Y AGRUPACION ATLÈTICA CATALUNYAAutoritzo la cessió de les meves dades a la UTE SEVEN MARKETING ON SPORTS & LEISURE, SL, ZETA GESTION DE MEDIOS, SAU Y AGRUPACION ATLÈTICA CATALUNYA (d’aquí en endavant “UTE SEVEN”), amb NIF número U66795634, perquè es tractin amb la finalitat que se’m proporcioni informació sobre les activitats pròpies d’aquesta organització, així com publicitat sobre productes i serveis relacionats amb el running i productes i serveis de les empreses Patrocinadores de la Cursa de Bombers. Pot consultar el llistat de Patrocinadors a la web www.cursadebombers.barcelona. El responsable del fitxer i el tractament de les dades que conté, així com el destinatari de la informació continguda al fitxer és “UTE SEVEN”, a la qual us podeu dirigir en qualsevol moment per exercir els vostres drets d’oposició, accés, rectificació, cancel•lació, limitació i portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat, mitjançant comunicació remesa a l’adreça electrònica info@cursadebombers.barcelona. -------------------------------- Autorizo la cesión de mis datos a la UTE SEVEN MARKETING ON SPORTS & LEISURE, SL, ZETA GESTION DE MEDIOS, SAU Y AGRUPACION ATLÈTICA CATALUNYA (de aquí en adelante “UTE SEVEN”), con CIF número U66795634, para que se traten con la finalidad de que se me proporcione información sobre las actividades propias de esta organización, así como publicidad sobre productos y servicios relacionados en general con el running y productos y servicios de las empresas Patrocinadoras de Cursa de Bombers. Puede consultar el listado de Patrocinadores aquí. El responsable del fichero y del tratamiento de los datos que contiene, así como el destinatario de la información contenida en el fichero, es “UTE SEVEN”, al que puede dirigirse en cualquier momento para ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación, cancelación, limitación y portabilidad de sus datos, así como a revocar el consentimiento prestado, mediante comunicación remitida a la dirección electrónica info@cursadebombers.barcelona.

Leer más: Diario SPORT »

Duque critica la detención de Álvaro Uribe por la Corte Suprema

La Corte Suprema decidió el martes decretar prisión domiciliaria al ex presidente Álvaro Uribe para que siga el proceso en su contra privado de libertad. Le acusan de sobornar a te