Landmænd undrer sig: De får skældud for ikke at gøre nok for miljøet, men nej til at gøre noget ved det

Ved Limfjorden får flere landmænd nej til projekt, der skal reducere kvælstofudledningen.

24.2.2020

Landmænd undrer sig: De får skældud for ikke at gøre nok for miljøet, men nej til at gøre noget ved det

Ved Limfjorden får flere landmænd nej til projekt, der skal reducere kvælstofudledningen.

Større Tekst Læs op Den tid, hvor landmændene kunne gå og passe deres marker i ro og fred, er forbi. I dag bliver der holdt godt øje med, hvad de foretager sig, og de er blandt andet under lup for at få nedbragt kvælstofudledningen fra deres marker. Indtil videre skal det ske med frivillige ordninger med støtte fra staten, hvor landmændene selv byder ind på projekter, der kan hjælpe med at løse problemet. Det kan for eksempel ske ved at lave såkaldte minivådområder. Sådan et ville landmand Niels Pedersen Qvist fra Vester Hassing sammen med nogle naboer gerne have lov at lave på hans marker, der løber ned til Limfjorden 20 kilometer øst for Aalborg. Det er bare ét problem. Han må ikke for Kystdirektoratet. - Jeg bliver ked af det, og jeg synes, det er ærgerligt. Vi har 107 hektar, vi kan samle og køre gennem det her minivådområde og på den måde spare fjordmiljøet for nogle næringsstoffer, og så synes jeg, det er ærgerligt, at det ikke kan lade sig gøre. - Det er jeg meget uforstående over for, siger han. Ligner en almindelig sø Når der er fokus på kvælstofudledningen skyldes det ikke mindst, at høje mængder kvælstof kan få store konsekvenser for livet i søer, hav og fjorde. Kvælstof giver anledning til algevækst, og det tager ilt fra andre planter, dyr og fisk, som risikerer at dø af iltmangel. Derfor tilskynder man fra statens side landmænd, kommuner og landbrugsorgansationer til at samarbejde om at rejse skov, udlægge vådområder, lave minivådområder eller andre ting som kan få nedbragt udledningen af kvælstof. Ud over at reducere udledningen af kvælstof, kunne Niels Pedersen Qvist også bruge minivådområdet til at samle overskydende vand på marken. (Foto: Christine Nørgaard - DR Nordjylland) Et minivådområde består små kunstige søer eller bassiner, som man etablerer på landmandens mark. Når vandet drænes fra marken og havner i minivådområdet, hjælper mikroorganismer med at rense vandet for kvælstof, inden det løber videre ud i vandmiljøet. Niels Pedersen Qvist har fået nej til projektet, fordi minivådområdet ville komme til at ligge under 300 meter fra fjorden og dermed inden for strandbeskyttelseslinjen. Strandbeskyttelseslinjen skal beskytte åbne kyster og sikre, at der for eksempel ikke bliver bygget eller lavet andre ændringer på kysterne. Men Niels Pedersen Qvist forstår ikke, hvordan det kan føre til afslag på et projekt, som faktisk ville være til gavn for miljøet. - Det ligner jo en ganske almindelig sø. Der er ikke noget, der stikker op i luften, siger han. Svært at forstå Også andre landmænd ved Limfjorden og andre steder har oplevet at få nej til at etablere minivådområder med den begrundelse, fortæller Irene Wiborg. Hun er chef for miljø og land hos SEGES, videnscentret for landbrug under landbrugsorganisationen Landbrug og Fødevarer. - De har fået at vide gennem mange år, at det er rigtig, rigtig vigtigt at sikre et rent vandmiljø og at være med til at bidrage til det, og nu prøver de. Og så er det sådan nogle forhindringer som strandbeskyttelseslinjen, der stopper dem i det. Det har de svært ved at forstå, siger hun. Strandbeskyttelseslinjen Strandbeskyttelseslinjen omfatter stranden samt arealet 300 meter ind i landet. Formålet med beskyttelsen er at bevare de åbne kyster og de landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier, der er knyttet til kysterne. Kilde: Kystdirektoratet Ud af de mere end 300 ansøgninger, der i 2019 er sendt til Landbrugsstyrelsen fra landmænd, der ønsker at lave et minivådområde, er det kun et fåtal, der ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. I alt skal der etableres omkring 2.000, hvis målene for kvælstofreduktion skal realiseres. Det er dog netop inden for strandbeskyttelseslinjen, at effekten er størst, vurderer man hos SEGES. - Jo tættere man kommer på kysten, jo større bliver effekten, siger biolog og specialrådgiver hos SEGES, Simon Bjorholm. - Hvis man laver et minivådområde mange kilometer væk fra kysten, ville der alligevel være blevet fjernet nogle næringsstoffer undervejs gennem vandløbssystemet. Forholder sig ikke til effekt Kystdirektoratet oplyser, at de har modtaget i alt 22 henvendelser fra landmænd, der med ansøgningen ved hånden spørger om lov til at lave et minivådområde inden for strandbeskyttelseslinjen. Heraf har de givet dispensation til seks. Når Kystdirektoratet i hovedparten af tilfældene siger nej, skyldes det, at det er sådan reglerne er skruet sammen, forklarer områdechef i Kystdirektoratet Hans Erik Cutoi-Toft. - Strandbeskyttelseslinjen er faktisk indrettet sådan, at man som udgangspunkt ikke kan få lov til at lave noget som helst, fordi der er tale om en forbudszone, siger han. Et minivådområde består af en række små bassiner, som udgør en form for naturligt renseanlæg, inden drænvandet fra marken ledes videre ud i vandmiljøet. Her er det et billede af et eksisterende anlæg. (© Seges) I Kystdirektoratets vurderinger lægger de blandt andet vægt på, om der er andre mulige placeringer uden for strandbeskyttelseslinjen. Men de skeler ikke til, hvor miljøeffekten er størst. - Vi forholder os ikke som sådan til niveauet af effekten. Det, vi forholder os til, er, om det er muligt at opnå en positiv effekt ved at placere det uden for linjen. Hvis det er det, vil der ikke være tilstrækkeligt med tungtvejende grunde til at placere det indenfor, siger han. Minivådområder Minivådområder er et af flere virkemidler til at reducere udledningen af kvælstof og er fuldt finansieret af staten. Minivådområder er mindre indgribende for landmanden end udlægning af store vådområder eller rejsning af skov, da landmanden kun skal bruge en mindre del af marken til formålet. I vandområdeplanen for år 2015 til 2021 er det vurderet, at minivådområder kan bidrage til en reduktion af kvælstofudledningen på 900 tons. For at nå det mål skal der etableres op mod 2.000 minivådområder, vurderer SEGES. Kilde: Vandområdeplan 2015-2021, Miljø- og Fødevareminsteriet Ifølge Simon Bjorholm kan man dog ikke komme uden om de minivådområder, der ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, hvis man ønsker maksimal effekt. - Hvis man har en målsætning om at få renset så meget som muligt af det drænvand, der løber fra markerne her i landet, så er man jo også nødt til at rense det fra de marker, der afvander helt tæt på kysten og her inden for strandbeskyttelseslinjen, siger han. Kan ikke skælde landmændene ud På Christiansborg finder flere politikere det besynderligt, at den ene myndighed siger nej, mens den anden tilskynder til flere minivådområder for at få kvælstofudledningen bragt ned. - Det vil da være såre fornuftigt at få det her lavet, for så passer man jo ikke kun på kysterne, men også på vandet i fjordene og ude i havet, i Limfjorden for eksempel, siger Venstres landbrugsordfører, Erling Bonnesen. - Man kan jo ikke skælde landmændene ud for, at der ikke bliver godkendt flere, fortsætter han. Samme holdning har landbrugsordfører for Dansk Folkeparti Lise Bech. - Det duer jo ikke, altså. Vi er nødt til at gøre det lidt nemmere, også for landmændene, så de kan finde ud af, hvad det egentlig er, vi skal styre efter, siger hun. Hos Alternativet hæfter landbrugsordfører Susanne Zimmer sig på den anden side ved, at der også er mange andre løsninger end minivådområder, hvis man ønsker at sænke kvælstofudledningen. - Måske var det bedre, at der var skov på det område, eller at det blev udtaget som lavbundsområde, siger Susanne Zimmer, der også nævner mindre gødning og ændret jordfordeling som muligheder for at løse problemet. Vil undersøge alternativer Ved Limfjorden er landmand Niels Pedersen Qvist ikke umiddelbart klar til at give afkald på sin jord. Sammen med den lokale landbrugsorganisation, vil han nu undersøge, om der kan findes en alternativ placering til minivådområdet på hans marker. Som SEGES fastholder han imidlertid, at den oprindelige placering helt op ad fjorden vil være den bedste. Hvis han skal lave et minivådområde et andet sted, vil det formentlig betyde, at han er nødt til at pumpe vand fra markerne og længere op i landskabet, inden det løber retur mod fjorden igen. Det vil heller ikke være særlig godt for miljøet, bemærker han. - Jo tættere vi får det på fjorden, jo bedre virkning har det, siger Niels Pedersen Qvist. Både Venstre og Dansk Folkeparti vil nu have landbrugs- og fødevareminister Mogens Jensen (S), der tidligere har udtalt sig om sagen, til at kigge på problematikken. Strandbeskyttelseslinjen hører imidlertid under miljøminister Lea Wermelin, som i dag ikke har haft mulighed for at kommentere historien, meddeler ministeriet til DR. Læs op Læs mere: DR Nyheder

Jeg ved hvorfor!! Fordi der ingen klima krise er! og den grønne omstilling ikke handler om klimaet... Men de grønne penge skal gå til de rige, dem som sviner mest med CO2... Ja det er da for videre komne - hvordan skal man så forholde sig ?

De australske brandes dødsofre æres ved mindehøjtidelighedAustralierne samledes søndag til ære for de civile og brandfolk, der har mistet livet i de ødelæggende brande.

Når de kalder mig »Haram-sister« og »so«, bekræfter det bare min pointeGiver vi den muslimske kvinde retten over egen krop, gives hun friheden og selvstændigheden, hvilket ligestiller hende med den muslimske mand. For det er det eneste, men også stærkeste middel, der eksisterer i undertrykkelsen af kvinden. GeetiAmiri Føj GeetiAmiri Patriarkalism och utdaterat. GeetiAmiri Øhhh....det har jeg aldrig oplevet eller hørt så venligst lad være med at generalisere...typisk...

De troede, manden fra Kina var patient nul - men han har aldrig været smittetDe italienske myndigheder ved ikke, hvor det stigende antal smittetilfælde i den nordlige del af landet har sin oprindelse. Den kinesiske stat har opfundet corona viruset på et hemmeligt militært laboratorium, det blev sluppet løs ved en fejl.

De første amerikanere indvandrede fra ArktisMennesket indtog Nord- og Sydamerika som det sidste sted i verden – og de første amerikanere var hårdføre og havde først overlevet i Arktis.

Bil torpederer menneskemængde i Tyskland - børn blandt de såredeMere overvågning. Eneste løsning. 🥴🥴🥴 Han er helt sikkert ikke-vestlig indvandrer af muslimsk oprindelse. Og hvis han ikke er det, men hvid og tyskfødt, er han helt sikkert konverteret til muslim. Og hvis han ikke er det, kender han en muslim fra tobakskiosken. Verden er af lave 😢

Blev testet før de fløj - nu er der fire nye smittede i StorbritannienTidligere passagerer fra det karantæneramte krydstogtskib Diamond Princess er konstateret positive for covid-19.Thailands konge går i karantæne med 20 konkubiner på stort luksushotel

Gratis råd til brutal Bestseller-boss: Luk op for din egen pengetank!

USA's ledende coronalæge tog sig til hovedet - nu angribes hans troværdighed

Klimaforandringer rammer Københavns metro: Skal stabiliseres på grund af vandskader efter vinterregn

USA tryner verden til ikke at hjælpe Iran, siger forsker

Skolelederforening om mulig genåbning: Her er tre ting, som børn og forældre skal indstille sig på

I morgen stiger prisen på cigaretter markant

Skriv kommentar

Thank you for your comment.
Please try again later.

Seneste Nyt

Nyheder

25 februar 2020, tirsdag Nyheder

Tidligere nyheder

Industrigigant sætter mål om flere kvindelige ledere: »Vi er nødt til at gå nye og utraditionelle veje«

Næste nyheder

»Jeg har besluttet ikke at søge de statslige jobs mere – det er simpelthen spild af tid«
Turkmenistan forbyder ordet 'coronavirus' Ole Birk Olesen beskylder regeringen for »spinkrig« mod egne embedsmænd: »Sådan plejer vi ikke at gøre her til lands« ’Den fremmede’ er igen blevet symbol på smittesprederen. Nu går det især ud over asiater Knap 900 danskere er erklæret raske efter coronasmitte Overlæger om dansk hjælp til Italien: Det er urealistisk lige nu De unge bliver beskyldt for at være uansvarlige – måling siger noget andet Regeringen arbejder på begrænset påskeåbning i folkekirken Formanden for skolelederne: Vi kan ikke åbne skolerne efter påske Fagbevægelsen vil have Folkemødet aflyst: - Vi kommer ikke til at deltage Overvismand: Skolerne bør åbnes som det første Møde om coronavirus i Statsministeriet var dybt fortroligt – alligevel slap der oplysninger ud: »Jeg husker ikke at have oplevet noget lignende« »Der bliver brug for en markant genstart af Danmark, og den genstart skal være grøn«
Thailands konge går i karantæne med 20 konkubiner på stort luksushotel Gratis råd til brutal Bestseller-boss: Luk op for din egen pengetank! USA's ledende coronalæge tog sig til hovedet - nu angribes hans troværdighed Klimaforandringer rammer Københavns metro: Skal stabiliseres på grund af vandskader efter vinterregn USA tryner verden til ikke at hjælpe Iran, siger forsker Skolelederforening om mulig genåbning: Her er tre ting, som børn og forældre skal indstille sig på I morgen stiger prisen på cigaretter markant Herning er provinsens epicenter: Ekspert peger på omstridt hestestævne Kvinde fængslet for at spytte efter betjente og råbe 'Jeg har corona' Her er planen for genåbning af skoler og uddannelser Nu er der flere corona-dødsfald i USA end i Kina: - Det er sundhedsvæsenets 9/11, siger korrespondent Læge om coronakrisen: WHO har ikke udvist rettidig omhu