I 1996 var Michael i slagsmål: Han kan aldrig blive dansk statsborger

Færre og færre får dispensation for kriminalitet.

26-11-2021 20:29:00

I 1996 var Michael i slagsmål: Han kan aldrig blive dansk statsborger

Færre og færre får dispensation for kriminalitet.

I den forbindelse udtalte ministeren følgende:- Jeg er ikke af den holdning, at alle, der har fået en betinget dom, aldrig kan få danskstatsborgerskab. Men jeg er af den holdning, at den tilgivelse, som det også vil være udtryk for, skal foretages efter en individuel vurdering i det her udvalg i Folketinget (indfødsretsudvalget, red.) og ikke være noget, der automatisk sker, når der er gået et vist antal år.

Ministeren bliver spurgt, hvordan man som ansøger kan være sikker på, at der ikke skerforskelsbehandlingaf ansøgerne og svarer:- Det ærlige svar er, at det kan I ikke være sikre på. Det kan I ikke, for det er en politisk beslutning, der træffes af 17

folketingsmedlemmeri øvrigt for lukkede døre og på baggrund af den sagsfremstilling, de får fremlagt.Ministeren henstiller altså til, at ansøgere, der kommer i klemme på grund af stramninger, kan søge omdispensation headtopics.com

Hver dag kommer frygten: 'Det er utroligt drænende'

. Samtidig viser tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, at antallet af netopdispensationfra vandelskravet – altså i sager, hvor ansøger har begået kriminalitet – er faldet, siden Socialdemokratiet kom til magten i 2019.Udlændinge- og Integrationsministeriet oplyser til

DRNyheder, at Indfødsretsudvalget i 2021 indtil videre har behandlet 61 vandelssager, hvoraf der er givetdispensationi 19 sager ogafslagi 42 sager. Der er dog endnu et møde i Indfødsretsudvalget i december, og den endelige opgørelse for antallet af

dispensationerfor 2021 kendes derfor på nuværende tidspunkt ikke.DF: ’Piece of cake’Men hvordan ser det i praksis ud med den dispensationsmulighed, ministeren henviser til?DRNyheder har kontaktet samtlige 17 medlemmer af Indfødsretsudvalget, skitseret Michael Davies sag og spurgt, om medlemmerne umiddelbart forestiller sig, at de vil stemme for at give

Tørreste nogensinde? Voldsomme flammer hærger

dispensationtil en mand som ham.Socialdemokratiet sidder med seks medlemmer i udvalget og er dermed det parti, der har den største indflydelse. De af Socialdemokratiets medlemmer, der har svaret påDR’s henvendelse, ønsker ikke at tale med headtopics.com

DRNyheder. Flere af Socialdemokratiets medlemmer henviser til partiets indfødsretsordfører Lars Aslan Rasmussen, somafviserat stille op til interview medDRNyheder.Er det en person, der har danske rødder, eller er det en, der vil starte en kædeindvandring og få fætre og kusiner op?

Marie Krarup, indfødsretsordfører, Dansk FolkepartiMarie Krarup, der er formand for udvalget og indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti, er enig med ministeren i, at det ikke i ethvert tilfælde skal være umuligt at få dansk

Person omkommet efter togpåkørsel

statsborgerskab.- Det er ikke dommen i sig selv, jeg synes er så vigtig. Det kommer an på, hvor vedkommende kommer fra, om han er gift med en dansker, om han er muslim. Er det en person, der har danske rødder, eller er det en, der vil starte en kædeindvandring og få fætre og kusiner op?

Hvad siger du, hvis jeg fortæller, at der er tale om en mand fra Skotland?- Så vil jeg sige ’piece of cake’. Det er ikke noget problem for Danmark, at en skotte bliver dansk statsborger. Der er ikke noget kulturelt sammenstød, så ham ville jeg formentlig stemme for en headtopics.com

dispensationtil.Hos Nye Borgerlige oplyser indfødsretsordfører Mette Thiesen, at hun ville stemme nej, hvis Michael Davies sag landede på Indfødsretsudvalgets bord.- Nu har jeg ikke set den konkrete sag, men hvis han har en dom, så bliver det et nej. Vi har den holdning, at udlændinge skal udvises konsekvent og efter første dom.

Tænker du ikke, det er et demokratisk problem, at en mand som ham, der har været her i 30 år, og er en del af det danske samfund, ikke kan stemme til folketingsvalg?- Næ, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes mere, det er et kæmpestort problem, at der er blevet delt

statsborgerskaberud i årevis til folk, som aldrig skulle have haft det.Radikale påberåber sig ’Tesfayes hykleri’Regeringens tre støttepartier Enhedslisten, Radikale og SF vil alle tre umiddelbart stemme fordispensationtil Michael Davie, og de tre partiers indfødsretsordførere udtrykker utilfredshed med Indfødsretsudvalgets behandling af sager.

Radikale Venstres Susan Kronborg kritiserer i skarpe vendinger Udlændinge- og Integrationsministeren for at henvise til en dispensationsmulighed. Hun mener nemlig ikke, at muligheden reelt findes.- Jeg vil påberåbe mig hykleriet fra Tesfaye, når han siger, at man kan søge om

dispensation. Jeg kan ikke sige, hvordan Socialdemokratiet stemmer i udvalget, men jeg vil stærkt opfordre ansøgere, der ønskerdispensation, til at bede Socialdemokratiet om at rejse deres dispensationssag i udvalget.Også Peder Hvelplund fra Enhedslisten vil stemme for en

dispensationi udvalget.- Det vigtige er, at folk stilles for en domsstol, hvis de begår noget ulovligt. Så får de en straf, og den skal de afsone. Men i alle andre forhold i samfundet har vi den udmærkede tilgang, at tavlen efter en rum tid viskes ren.

Men bare fordi man ikke kan få dansk statsborgerskab, betyder det vel ikke, at man ikke kan have et rigtig fint liv i Danmark?- Det gør det bestemt ikke. Men det betyder, at man ikke kan stemme til etfolketingsvalg. Det er et brud med den demokratiske tankegang, og jeg kan ikke forstå, hvorfor den her gruppe skal ekskluderes, siger Peder Hvelplund.

SF’s indfødsretsordfører, Carl Valentin, skriver i et skriftligt svar tilDRNyheder, at SF af princip stemmer for de fleste dispensationssager, når der ikke foreligger en advarsel fra PET eller andre myndigheder.- Vi ville nok give sådan en person

dispensation. Men vi synes også, at sagsbehandling skal ske efter objektive regler forvaltet af embedsværket og ikke politikerne, lyder det i det skriftlige svar.Ordføreren oplyser desuden, at SF mener, der i de fleste tilfælde bør være en udløbsdato for udelukkelse fra dansk

statsborgerskabUdvalgsmedlemmerne for Venstre og Konservative har ikke svaret påDRØnsker indflydelse på dansk politikMichael Davie kom til Danmark i 1991 og kan dermed i år fejre sit 30-årsjubilæumsom danskboende. Og hvorfor er det så nu, at han gerne vil være dansk statsborger? Det er der især to grunde til.

Den vigtigste er, at han gerne vil kunne stemme tilfolketingsvalg.- Jeg vil gerne være en del af den demokratiske samtale og være i stand til at stemme på det parti, der ligger tættest på mine meninger. Jeg har ingen indflydelse på, hvad der sker i Danmark.

Briternes udtræden afpåvirker også Michael Davies ønske om at få danskstatsborgerskab. Med sit pas fra Storbritannien har han nemlig ikke længere deprivilegier, der følger med at være medlem afEU.Ministeren kalder dansk statsborgerskab en gave og ikke en ret. Du er stadigvæk statsborger i Storbritannien, så er det ikke fair nok, at man siger nej tak til dig?

- Jeg synes ikke,statsborgerskaber en gave. Jeg synes, det er noget, man arbejder sig frem til. Jeg har været ustraffet i 25 år, altid arbejdet, betaltskatog forsørget mig selv. Det er ikke en belønning, men det burde være en anerkendelse af, at man har gjort sit for at bidrage til samfundet.

Den 30. oktober i år søgte Michael Davie om danskstatsborgerskab. Han kan se frem til etafslag, fordi han er tidligere straffet. Men derefter har han planer om at søge omdispensation. Han håber også, at han kan få foretræde for udvalget. Det er udvalget - i dette tilfælde Indfødsretsudvalget - der bestemmer, hvem der får foretræde.

- Hvis man strammer reglerne, skal man også give folk en bedre mulighed for at tale deres sag. Jeg vil meget gerne have mulighed for at fremlægge mine argumenter. Det er nemt af afvise folk på papiret, siger han og afslutter:- Jeg er ikke en forbryder. Jeg er en 55-årig gammel morfar. Jeg er ikke farlig på nogen som helst måde.

Hvad er Indfødsretsudvalget?Folketingets Indfødsretsudvalg består af 17 medlemmer. Sammensætningen af udvalget sker efter antal mandater.Indfødsretsudvalget består aktuelt af Socialdemokratiet (seks medlemmer), Venstre (fire medlemmer), Dansk Folkeparti (2 medlemmer), SF (1 medlem), Radikale Venstre (1 medlem), Enhedslisten (1 medlem), Konservative (1 medlem) og Nye Borgerlige (1 medlem).

Ansøgninger om dispensation fra kravene til dansk statsborgerskab forelægges Indfødsretsudvalget. Medlemmerne vurderer, om den pågældende ansøger skal dispenseres fra de krav, vedkommende ansøger om.Dispensation kan for eksempel gives i de såkaldte handicapsager, hvor en ansøger har en langvarig funktionsnedsættelse og derfor ikke forventes at kunne opfylde kravet om danskkundskaber og kravet om bestået Indfødsretsprøve.

Man kan også søge om dispensation fra vandelskravet om begået kriminalitet.For at man kan give en dispensation kræver det, at et flertal i udvalget stemmer for. Det vil altså sige, at ni af udvalgets 17 medlemmer skal stemme for dispensation.

Læs mere: DR Nyheder »

Naturligvis skal han ikke have statsborgerskab i dkpol ? Når man er en voldelig indvandrer får man aldrig fortjent Dansk statsborgerskab, man skal have et spark i røven ud af vores land? Udstået straf og ingen andre sager i 30 år. Hvor er vi urimelige og kender åbenbart ikke længere ordet tilgivelse. Vi er på vej til at blive et land uden menneskelighed. Det er trist.

Ærgerligt for ham, godt nok utroligt at så mange muslimer får statsborgerskab, når man tænker på hvor kriminelle de er - måske er der forskellige standarder? Kun muslimer kan få dansk pas en stolt mand med kone 5 Synd for Michael Vi gider ikke voldsmænd så det er vel fair... Det skal han heller ikke have. Han har sit britiske statsborgerskab. Der skal ikke tildeles statsborgerskab til dømte kriminelle.

Hvis han gerne vil blive statsborger må han forstå at vi i Danmark er racister og behandler folk forskelligt mens vi kritiserer Polen og Ungarn Men typer fra Mellemøsten som disse, falder danskerne over deres egne fødder for at importere og behage Hvornår bliver det dit barn, der overfaldes, tæskes eller voldtages?

Spørgsmålet må vel være , hvad han vil i dk ?

Fra 98 til to procent: Næsten ingen handicappede får dispensation til statsborgerskabHial arbejdede for de danske styrker i Irak og har PTSD, men kan ikke blive dansk statsborger. Diskriminerende. Der må være et sted man kan klage over den slags. I sidste ende. Så tror jeg det er på kant med menneskerettighederne. dem har vi vist selv rigeligt af hver anden dansker går jo til psykolog bare man slår en skid forkert skal de til psykolog og så har vi jo også alle de såkaldt hjemløse der blir færre til at fylde statskassen og så alle de milliarder diverse regeringer forærer væk. Godt, hvorfor skulle man forskelsbehandle folk.

Mor og datter er begge født og opvokset i Danmark, men er ikke danske statsborgere: 'Det er en dybt bekymrende udvikling'Hver tiende baby i Danmark er ikke dansk statsborger. Det er blevet sværere for forældre at blive danske, og det rammer børnene. Ja vi må have lukket hullet. Det er jo ikke fordi der ikke er blevet advaret om denne udvikling. Det er som om i tror man kan blæse og have mel i munden på samme tid. Such racist policies! I’m a Danish citizen by birth, but because I wasn’t born in DK, I couldn’t sponsor my foreign-born husband to stay in DK. Not even all Danish citizens are equal, never mind the discrimination non-Danes have to endure. So much for equality… Jeg er ikke bekymret, det ser ud til at de stadig har et islamisk tilhørsforhold. Hvis I regner med at Danmark bliver mere fredeligt af at gøre dem danske, så inviterer I problemerne: dette udført at Pakis...

Mundbind, coronapas og kortere test: Sådan ser din hverdag ud fra på mandagDet var dog ikke alle regeringens indstillinger, man kunne blive enige om. Uenighed om mundbind på plejehjemmene? Charlotte Blixt: skal vores gamle partou slås ihjel af den modbydelige virus Personalet behøver ikke at blive vaccineret og mange er det ikke. Og nu ingen mundbind-hvad sker der her? Ikke til at opdrive i små pakker her! 🇬🇧 De er nok blevet opkøbt af 🇩🇰 .... Så få dog pengene tilbage for de vacciner - det her bliver ved så længe medicinalindustrien kan presse snablen ned i fælleskassen - uden mia profit til den industri fandtes corona ikke ....

Danske børnelæger bakker op om vaccination af børn ned til fem årDansk Pædiatrisk Selskab synes især, at det er positivt, at det måske snart blive muligt at vaccinere 5 til 11-årige børn i risikogrupper. Måske lige vel friskt formuleret når der i artiklen står “Han vil dog ikke tage stilling til om vaccinen bør anbefales til alle børn over fem år. Den beslutning ligger hos Sundhedsstyrelsen, siger Klaus Birkelund Johansen.” 😏 Misvisende rubrik. Den burde have været: Formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab bakker om vaccination af børn med til fem år, der er i særligt risiko. Er det alle danske børnelæger ?

I morgen kan din arbejdsgiver kræve coronapas – vær opmærksom, hvis du skal testes uden for arbejdstidI særlige tilfælde kan du blive pålagt en test, selv om du er blevet vaccineret mod coronavirus. Super! Føles dejligt at være vaccineret 😁 Fuldstændigt tåbeligt når de vaccineret smitter lige så meget som de ikkevaccineret. Det handler om at presse folk ind i et vaccine program, som aldrig for en ende. Staten ejer din krop og sprøjter det ind i dig som det passer dem. 🤮 Udmærket👍

Sverige havde en statsminister i syv og en halv time - hvad sker der nu?Magdalena Andersson var statsminister i Sverige fra klokken 10:02 til klokken 17:32. Nu går hun formentlig efter at blive sin egen efterfølger. Stadig lang tid nok til at blive træt af en socialdemokratisk statsminister :-) det er forbudt at fejre lucifer/satan kultur i denne nye lysere verden! Det er så respektløs!lucifer/satan verden er død og videnskab skal ændres!