De første rådne mink med feta-konsistens er smidt i ovnen, så 'hr. og fru Jensen' kan varme sig på dem

De første rådne mink med feta-konsistens er smidt i ovnen, så hr. og fru Jensen kan varme sig på dem

13-05-2021 12:55:00

De første rådne mink med feta-konsistens er smidt i ovnen, så hr. og fru Jensen kan varme sig på dem

Menneskers hjerne er bygget til at reagere på råddenskab, så det bliver svært at ignorere lugten af mink, siger ekspert.

45 min. sidenTidligt torsdag morgen, mens mange danskere lå og sov med udsigten til en fridag, begyndte gravemaskinerne at røre på sig to steder i det jyske.Efter et halvt år i jorden -- skal cirka 13.000 ton mink nu graves op i de to militære øvelsesområder i vestjyske Nørre Felding syd for Holstebro og midtjyske Kølvvrå, hvor de blev gravet ned i november.

Landstræner og DBU efter Eriksens kollaps: Vi skulle ikke have været på banen igen Marianne vil have 5.000 kroner mere i løn om måneden: ’Vi har sat foden ned’ Børn kan se videoer af Christian Eriksens kollaps på TikTok: 'Det har slet ikke noget at gøre på sådan en platform'

Læs også:De skal så køres til 13 forskelligeforbrændingsanlægrundt i landet de kommende måneder, hvor de sammen med alt muligt andet affald vil blive brændt ved høje temperaturer og omsat til varme og strøm, der sendes ud til 'hr. og fru Jensen', som det bliver sagt af Niels Ulrik Nielsen.

Vi vidste ikke på forhånd, hvilke problemer minkene ville give, men de indgår i driften nu, og indtil videre er der ingen lugtgener udover det sædvanlige.Niels Ulrik Nielsen, bestyrelsesformand, MaabjergværketHan er bestyrelsesformand på Maabjergværket i Holstebro, der er ét af de anlæg, der ikke tidligere har prøvet kræfter med afbrænding af mink. headtopics.com

- Det går fint indtil videre. Det bliver blandet medhusholdningsaffaldet. Vi vidste ikke på forhånd, hvilke problemer minkene ville give, men de indgår i driften nu, og indtil videre er der ingen lugtgener udover det sædvanlige, lød det fra Niels Ulrik Nielsen ved 8.30-tiden.

Her forklarer Niels Ulrik Nielsen mere om arbejdet:Netop frygten for lugtgener har fyldt en del hos ikke mindst de tusindvis af naboer rundt i landet, derpotentieltser frem mod knap to måneder med risiko for, ja, stanken af rådne mink i luften.

DRNyheder mødte én af dem tidligere på dagen.Mogens Leth bor få hundrede meter fra minkgravene i Nørre Felding, og hvis vinden kommer fra øst, og det bliver en varm dag, forventer han at kunne lugte det i sit hjem.Til gengæld er han positivt overrasket over støjen fra gravearbejdet.

- Fem lastbiler er kørt ud, men vi har ikke hørt noget af betydning. Jeg er derimod ikke tryg ved det, der sker lige nu, når det gælder forureningen. Skaden er allerede sket, og vi har en brønd, der om nogle år kan blive påvirket af det, siger Mogens Leth. headtopics.com

Tusindvis af danskere så Eriksen ligge i græsset: Krisepsykolog guider dig til, hvordan du tackler det Cykelbuddet Trine må smide sit mundbind, men regner med at beholde det: 'Det er blevet et symbol på, at man passer på' Hjertelæge efter Christian Eriksens kollaps: Minutter er afgørende

- Jeg håber, de fortæller os om deres måleresultater, hvis det viser sig, at forureningen er på vej i vores retning.Mogens Leth er nabo til minkmassegravene i Nørre Felding. Hans største bekymring er en potentiel forurening af drikkevandet.

Forureningen er sket ved at stoffer som ammonium og phenoler - der er stoffer, man typisk finder ved kadavere - er sivet ned i jorden.Både i Kølvrå og i Nr. Felding har lokale været bekymret for, om minkgravene risikerede at forurene drikkevand i områderne.

Men ifølge en undersøgelse fra Miljøstyrelsen skulle der ikke være fare for drikkevand ellerakutfare for søer og vandløb ved de nedgravede mink.Miljøstyrelsen har oplyst, at hvis man ikke fjerner forureningen, vil den nå vandløb i løbet af 2-3 år og Boutrup sø efter 6-10 år.

I forbindelse med opgravningen af minkene vilFødevarestyrelsengrave ekstra jord op under minkene og køre det til godkendte modtageanlæg. Desuden bliver der i 2022 lavet pumpeboringer omkring minkgravene. Herfra kan vand pumpes op og blive renset i et lokalt opstillet rensningsanlæg. headtopics.com

Indtil det er på plads, vilgrundvandetblive målt i udvalgte boringer omkring gravene én gang om måneden.Ekspert: 'Naboer får svært ved at ignorere lugten'Karen Sørensen er uddannet biolog og seniorspecialist i miljø hos Teknologisk Institut i Taastrup.

Hun har i mange år arbejdet med lugte på forskellige områder og blandt andet i industrien, ligesom hun ved noget om, hvordan mennesker opfanger dem og reagerer.- Helt grundlæggende kan man sige, at lugtehåndterespå samme måde, uanset om der er tale om et

Smilene er sluppet fri: Hvad er det bedste ved det? Nu skal det undersøges: Lider sild og makreller, når de dør? Kan kvinder miste retten til abort i USA?

forbrændingsanlægeller en brødfabrik. Der er filtre, der skalbegrænsevilslippe ud, og spredningen afhænger af vejrforholdene, siger Karen Sørensen.- Lugt er kort forklaret 'bare' molekyler i gasform, og derfor bliver de båret af vinden, til de falder til jorden. Er der ikke ret meget vind, damper de af meget lokalt omkring det sted, de kommer fra. Er der meget vind, kan de bæres langt afhængig af styrken.

Det kan lugte fælt og være til gene, når det er så koncentreret, som det er tilfældet her, men man skal ikke frygte at blive syg af det.Karen Sørensen, biolog og seniorspecialist i miljø, Teknologisk Institut- Bør naboer, der måtte komme til at lugte det her, være bekymrede?

- Nej. Lugte er meget sjældent sundhedsskadelige. Det kan lugte fælt og være til gene, når det er så koncentreret, som det er tilfældet her (mange ton samme sted, red.), men man skal ikke frygte at blive syg af det.- Kan man gøre noget for at begrænse påvirkningen?

- Man kan jo lukke døre og vinduer, men ellers er det nok svært. Vores lugtesans har en evne til at sige til vores hjerne, at nu skal den stoppe med at sende den besked videre, der hedder, at 'noget lugter fælt'. Man kalder det at blive lugtblind. Det kræver bare, at lugten er konstant som i eksempelvis en svinestald, forklarer Karen Sørensen.

Lugten af døde mink båret af vinden vil ikke være konstant, fordi den kommer og går med vindretningen - vindfanen, om man vil - og derfor skal naboerne ikke forvente at kunne ignorere den.- Lugtesansen vil opfange lugten hver gang, den dukker op. Det er noget, der er indbygget i os, fordi den skal gøre os i stand til at vurdere, hvad vi ikke skal putte i munden. Næsen renses konstant, så den er klar til at reagere på forrådnelsesgasser og på den måde fortælle os, hvis eksempelvis kød er fordærvet. En hund vil derimod måske opfange den samme lugt som fantastisk, fordi dens lugtesans er anderledes skruet sammen.

Vidste du det her om lugtesansen?Mennesker har cirka 25 millioner lugtreceptorer i næsehulen.Et gennemsnitligt menneske kan skelne mellem 10.000 forskellige lugte. Til sammenligning kan man kun skelne mellem fem smage (sødt, salt, surt, bittert og umami).

Nerverne fra det sted, der opfanger en lugt, er forbundet med det sted i hjernen, der har med følelser som angst, reproduktion, sult og hukommelse at gøre. Derfor kan en lugt udløse et minde eller en følelse i os.Kilde: Teknologisk Institut.

Karen Sørensen sammenligner det med at vænne sig til en lugt med den oplevelse, mange sikkert vil genkende ved at komme hjem til sine forældre eller et andet sted, man besøger ofte.- Lugte går direkte i vores følelsescenter, så de kan udløse minder og sætte tanker i gang. Det er forskelligt, hvordan man bliver påvirket af det. I forhold til lugten af mink vil nogen måske forbinde det med noget positivt, ligesom man kan forbinde lugten af

gyllemed sin barndom, hvis man er vokset op på landet. I tilfældet med minkene er det dog nok de færreste, der vil få endecideretpositiv oplevelse ud af det, siger Karen Sørensen.Forventer en konsistens som fetaostTorsdagens og de kommende to dages arbejde kaldes en prøveopgravning, fordi det skal vise, hvilken tilstand minkene er i efter et halvt år under jorden.

Konsistensen af de døde mink vil ifølge ministeriet være et sted mellem fast sæbe til brun sæbe. Men da minkene har været pakket ind i et lag kalk, forventer man, at farven og konsistensen nok nærmere minder om fetaost.

Det bliver også testet, hvor lang tid det tager at brænde dem.- Der er en linje af opgaver, der skal hænge sammen, og det skal spille, så der ikke kommer ventetid eller andet, hvor der kommer unødige lugtgener eller andet. Det testes, om hele setuppet fungerer, siger fødevareminister Rasmus Prehn (S).

De indledende øvelser med at opgrave de omkring 13.000 ton aflivede mink begyndte med en prøveopgravning ved Nørre Felding tidligt imorges. Til stede var blandt andre fødevareminister Rasmus Prehn (S) i praktisk fodtøj. I midten går Fødevarestyrelsens indsatschef Kasper Klintø. (Foto: Mikkel Berg Pedersen © Scanpix)

Det er i øvrigt ikke tilfældigt, at arbejdet er begyndt på en helligdag, har fødevareministeren tidligere fortalt. Det skal gerne nås, inden vejret bliver så godt, at lugtgenerne kanforværres, og på en helligdag kan der være mindre trafik, så lastbilerne hurtigere kommer frem til affaldsanlæggene.

Læs mere: DR Nyheder »

150.000.000 kr..... Tragisk . Wauw er enig med alle andre overskriften er ikke en øre hver da det stadig er forfærdelig mink skulle lide men seriøst er jeg den eneste der synes det den dummeste overskrift Det var dog en klam overskrift 😳😬 Værsgo! God og miljørigtig BILLIG energi! En gave til danskerne fra formanden!

10 point for overskriften. Hvorfor har man ikke lagt en plastik membran i gravene, så havde der ikke været fare for udsivning, Kunne ikke være skrevet bedre af Netavisen Pio Verdens dyreste varmekilde. Nå det er jo bare andre folks penge. Så gør minkene endelig nytte.

Nu triller de første lastbiler med døde mink ud på de danske veje13 anlæg rundt omkring i landet stiller ovne til rådighed til de pelsede kadavere. tv2nyhederne Det er en Molbohistorie ikk? 🤔 Hvorfor i alverden man ikke brændte dem allerede dengang i november i stedet for at grave dem ned for at grave dem op igen og brænde dem nu, er totalt uforståeligt for mig. Glædelig Kristi himmelfartsdag.....

Hvorfor skal det køres hele landet rundt?, Lønforhøjelse til hvem end der fandt på den overskrift Jeg tror verden ville have været et bedre sted hvis jeg ikke havde læst det der 😬

'Det kan de ikke have overset': Svindel-offer utilfreds med NemID-redegørelseOgså politikere langer ud efter den ansvarlige myndighed. Rør aldrig computere på biblioteker eller andre steder i det offentlige rum. Wi-Fi områder på tankstationer, hoteller m.m. brug dem ikke. Disse områder er en gavebod for kriminelle.

Smitten stiger markant blandt de danske unge – i Norge har man rykket de unge frem i vaccinekøenSamtidigt har nordmændene også valgt at sende ekstra vaccinedoser til områder med særligt højt smittetryk. Det er jo en mulighed, men den kolliderer med det faktum at eksponering til dels er betinget af selvvalgt adfærd. Og især over en udrulning som den her hvor forskellen i endpoint er 5-6 uger og i gennemsnit halvdelen af de unge ikke er vaccinerede men alligevel agerer som om. Det er jo ikke overraskende, da de jo er de mest letsindige. gu fanden gør den ej ..... agendaen er de ungen og små børn alle skal vaccineres ......

Unge kvinder fik kun én nats genhusning - og deres ting kan de ikke få fat iTo unge kvinder boede på 2. sal i bygningen i Esbjerg Midtby indtil i går, hvor gavlen kollapsede. Nu må de sove hos den enes far. Det er sgu ikke okay 😲

Kampene fortsætter i Gaza: Flere Hamas-ledere meldes dræbt, mens de civile tab stigerIsrael er ikke klar til at indgå en våbenhvile. De har ikke opnået, hvad de vil endnu, vurderer korrespondent. Øøøøh, JA! Man bomber civile mål...?! er bias hver gang på billedsiden. Og ikke et ord om at retten til at få sin ejendom tilbage, som man kan bevise man ejer, kun gælder jøder. Palestinenserne blev etnisk udryddet af alle store byer først. Samtidig blev deres landsbyer bombet, og de blev jaget ud. Super 👏🏼👏🏼