Døde og udmagrede fugle drevet i land ved Grenen

Døde og udmagrede fugle drevet i land ved Grenen

26-10-2021 22:42:00

Døde og udmagrede fugle drevet i land ved Grenen

Fuglene skal nu indsamles, så man kan blive klogere på en dødsårsag, som måske kan være stigende havtemperaturer.

For i løbet af en uge er der omkring Grenen fundet mindst 13 døde alke og et antal lomvier.Fælles for havfuglene har været, at de virker meget tynde. Meget taler for, at fuglene ikke har været i stand til at fange deres føde af småfisk.

- De døde fugle har været så udmagrede, at vi har kunnet mærke deres brystben. De fugle, vi indtil nu har indsamlet på strandene ved Skagen, har vi puttet i en fryser til brug for senere analyser, siger Simon S. Christiansen, forstander og naturvejleder på Skagen Fuglestation, der bliver drevet af Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Massedød i efteråret 2007Den aktuelle situation med døde alkefugle på kyster i Nordvesteuropa er mere omfattende i Skotland og England, end det er tilfældet i Danmark, fortæller seniorforsker Ib Krag Petersen fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. headtopics.com

- Vi samarbejder med fagfolk i Norge, Sverige og Storbritannien om at indsamle de døde fugle, så vi kan få klarhed om baggrunden for dødsfaldene, siger Ib Krag Petersen, der påpeger, at antallet af døde alkefugle netop nu ikke ser alarmerende ud i Danmark.

Det gjorde den i efteråret 2007, da hundreder af døde alke drev i land på mange danske kyststrækninger.I 2007 slog havbiologer alarm, fordi Nordsøens fiskespisende havfugle som rider, havterner, lunder og lomvier over et kæmpeområde fra Island over Færøerne til Skotland og Norge manglede føde i en grad, så der i visse fuglekolonier slet ikke kom unger på vingerne den ynglesæson.

Stigende havtemperaturerDen sandsynlige forklaring var ændringer i havets økosystem på grund af de stigende havtemperaturer, som bevirkede, at en lille vandloppe, der er småfiskenes vigtigste føde, er gået stærkt tilbage.

Tilbagegangen forplantede sig naturligt nok til havfuglenes rækker, da mange af arterne er helt afhængige af de vandloppeædende småfisk som for eksempel tobis.I september 2007, da alkenes træk mod vinterkvarterer i Kattegat blev indledt, blev der konstateret massedød af alke på kyster i Danmark og den sydlige del af Norge. headtopics.com

De fleste var voksne fugle, som var ekstremt udmagrede. Læs mere: TV 2 NEWS »

😢😥 Naturen kan være barsk - men hvordan går det egentlig med tobisfiskeriet nu hvor minkerhvervet ikke aftager restprodukter fra olieproduktionen? Lander man færre eller måske flere for at få nok samlet DB, for så kan det da være dette er en del af problemet og løsningen.

Nordmænd formodes døde efter muligt fald ud over vandfald

To år efter befolkningens opgør med militærstyret, har militæret igen taget magten i SudanMed militæret ved magten kan der vente Sudans civilbefolkning et 'kraftigt og brutalt styre', vurderer ekspert.

Nej til vindmøller og solceller: Lokale protestgrupper kan ændre de kommunale klimadagsordenerMens lokalpolitikere igangsætter det ene klimaprojekt efter det andet, popper der samtidig flere og flere lokale protestgrupper op. Og de kan rykke ved dagsordenen i byrådene. Ingen har noget imod solceller og vindmøller, bare de opstilles ved naboen. En hilsen fra os -Niels Hausgård via YouTube

Dagens overblik: Smittetallet stiger, men toppen er langtfra nåetTysk IS-kvinde dømt for forbrydelser i Irak, coronakontrollen er ophørt ved grænsen, og regeringen vil have færre hjemløse. De boomere skal lære hvad et dysfunktionelt sundhedsvæsen er på den hårde måde. Vi har efterår i Danmark, selvfølgelig bliver alle former for influenza, langt værre lige nu? Dette er ikke en nyhed Det næste vi ser er vel mere tvang? Flere tvangs lukninger, flere restriktioner, ingen jul evt.. Cecilie M. Albrecht, liste T Kbh, liste Æ hovedstaden, FRIHED!

Præsidenternes pengemand har tæt forbindelse til tiltalte i danmarkshistoriens største svindelsagRigmand hjalp formodede udbyttesvindlere, da caribisk bankeventyr var ved at krakelere. Det lyder uhyggeligt. Lad nu PET og MET få lov at kidnappe alle ansvarlige her, og indføre dødsstraf imod dem, mm. De tilbagebetaler alt de har stjålet fra det danske folk og DKpol ? Så nøjes de med 50år i et Dansk fængsel! Dk Danmark DKsocial svindel! dkmedier 🤬😡

Fabrik i flammer ved AarhusOpdateres...