OM vraagt vrijspraak Egbert Lachaert na dagvaarding via juridische spitsvondigheid

26-01-22 22:53:00

Parlementsleden zijn normaal onschendbaar zolang de parlementaire zitting loopt, maar de advocaten van Van Mol gebruikten een juridische spitsvondigheid om Lachaert toch te kunnen dagvaarden.

Egbert Lachaert

Parlementsleden zijn normaal onschendbaar zolang de parlementaire zitting loopt, maar de advocaten van Van Mol gebruikten een juridische spitsvondigheid om Lachaert toch te kunnen dagvaarden.

Het openbaar ministerie in Gent vraagt de vrijspraak voor Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert , die door Gert Van Mol, de man achter de website 't Scheldt, rechtstreeks gedagvaard werd voor schending van het beroepsgeheim.

Dat bleek woensdagnamiddag voor de Gentse correctionele rechtbank. Frank Scheerlinck, de advocaat van Van Mol, liet Lachaert dagvaarden net op het moment dat de Kamerleden door een lacune in een koninklijk besluit 24 uur niet parlementair onschendbaar waren.

Parlementsleden zijn normaal onschendbaar zolang de parlementaire zitting loopt, maar de advocaten van Van Mol gebruikten een juridische spitsvondigheid om Lachaert toch te kunnen dagvaarden. 'De Kamers komen van rechtswege bijeen ieder jaar, de tweede dinsdag van oktober, behalve wanneer zij al voordien door de Koning zijn bijeengeroepen', stelt de Belgische Grondwet. In een KB wordt elk jaar bepaald wanneer de parlementaire zitting eindigt, en de vorige parlementaire zitting 2020-2021 eindigde op 11 oktober. 'Dat treedt dus in werking om 0 uur op 11 oktober', stelde Scheerlinck woensdag voor de correctionele rechtbank. 'De nieuwe zitting start pas op 12 oktober om 0 uur, en in die periode van 24 uur hebben we Lachaert gedagvaard.'

Lire la suite:
Knack »

Dus bij openvld mogen ze maar wat dan ook? Zoals barttommelein en LydiaPeeters in de zonnepanelen? Onder de kiesdrempel ermee!

DPG Media Privacy GateOmdat hij niet onschendbaar was. Dit kan wel eens een ernstig precedent scheppen. Parlementsleden zullen nu misschien voorzichtiger zijn in hun woorden en daden. Wordt tijd dat deze ook eens komt waar hij graag anderen ziet vind dit een onbetrouwbaar iemand

De dokter wil de gevangenis overdag verlaten: verzoek van André Gyselbrecht kent opvallende timingTien jaar na de kasteelmoord doet André Gyselbrecht (71) een nieuwe poging om vervroegd vrij te komen via de strafuitvoeringsrechtbank. De dorpsdokter uit ... Was duidelijk dat hij nog steeds de scepter zwaait...

DPG Media Privacy GateEen barometer voor het onderwijs? Wtf! Krijg nou de pip. Hoeveel barometers gaan er zo nog komen? Idioten, ipv alles te vergemakkelijken gaat men alweer nog meer complexe en onbegrijpelijke regeltjes invoeren die totaal nutteloos zijn.

DPG Media Privacy GateWaarom bestaat die parlementaire onschendbaarheid. Misbruik is hier troef. Amai, 'mogen' jullie dit publiceren? 🤔

Regel van vier verdwijnt, enkel besmette en zieke kinderen moeten thuisblijven: deze nieuwe regels gelden op schoolEnkel leerlingen die ziek of besmet zijn moeten thuisblijven, klassen hoeven niet langer te sluiten: deze nieuwe regels gelden op school vrtnws “We gaan geen onderscheid maken tussen kinderen die gevaccineerd zijn en kinderen die niet gevaccineerd zijn.” Men gaat nog steeds verder op elan van 'iedereen moet en zal het krijgen' Ik blijf nog steeds vinden dat ik me niet wil blootstellen aan omicron. Het doet er me nt toe dat het een 'zogezegde snotvalling' is zoals velen toeteren, ik wil gewoon ook geen longcovid. covid19be BenWeyts dus de kinderen +12 gaan we nu ook beginnen pesten. Happen ze niet genoeg op het vaccin . Hopelijk weet je wat je op je geweten hebt .

Persoonlijke dagvaarding tegen Bart Tommelein en Lydia Peeters ingetrokken in dossier zonnepanelenDe persoonlijke dagvaarding tegen voormalig Vlaams minister Bart Tommelein en huidig minister Lydia Peeters voor uitspraken in het dossier van de zonnepane... 'Klager ziet in dat de klacht ongegrond is' zou een betere titel zijn.

..Tien jaar na de kasteelmoord doet André Gyselbrecht (71) een nieuwe poging om vervroegd vrij te komen via de strafuitvoeringsrechtbank..

© Belga Dat bleek woensdagnamiddag voor de Gentse correctionele rechtbank. Frank Scheerlinck, de advocaat van Van Mol, liet Lachaert dagvaarden net op het moment dat de Kamerleden door een lacune in een koninklijk besluit 24 uur niet parlementair onschendbaar waren. Parlementsleden zijn normaal onschendbaar zolang de parlementaire zitting loopt, maar de advocaten van Van Mol gebruikten een juridische spitsvondigheid om Lachaert toch te kunnen dagvaarden. Marc Klifman. 'De Kamers komen van rechtswege bijeen ieder jaar, de tweede dinsdag van oktober, behalve wanneer zij al voordien door de Koning zijn bijeengeroepen', stelt de Belgische Grondwet. In een KB wordt elk jaar bepaald wanneer de parlementaire zitting eindigt, en de vorige parlementaire zitting 2020-2021 eindigde op 11 oktober.

'Dat treedt dus in werking om 0 uur op 11 oktober', stelde Scheerlinck woensdag voor de correctionele rechtbank. 'De nieuwe zitting start pas op 12 oktober om 0 uur, en in die periode van 24 uur hebben we Lachaert gedagvaard.' Scheerlinck gaf voor de rechter meer details over de klacht. Van Mol stelt dat Lachaert zijn beroepsgeheim zou geschonden hebben toen hij probeerde een artikel van 't Scheldt te laten verwijderen. Er werd verwezen naar een zaak rond The Wall Street Journal Europe.

Van Mol werd ontslagen bij de krant en vocht zijn ontslag aan, en Lachaert trad als advocaat op voor de krant. Volgens Lachaert ligt die rechtszaak aan de basis van de negatieve berichtgeving rond zijn persoon door 't Scheldt. In de klacht tegen 't Scheldt zou Lachaert gesteld hebben dat Van Mol 'chantage en drukkingsmiddelen' gebruikte om zijn ontslag ongedaan te maken, en dat zou een schending van het beroepsgeheim geweest zijn. 'Het beroepsgeheim is absoluut, ook als gewezen advocaat', pleitte Scheerlinck. 'De moraliteit van mijn cliënt doet er niet toe.

Het gaat hier om een politicus die denkt dat hij alles mag, omdat ze hem toch niet kunnen pakken (wegens zijn parlementaire onschendbaarheid, red.). Je kan niet zomaar iemand belasteren. (..

) We vragen 2.500 euro schadevergoeding.' Persoonlijke revanche Het openbaar ministerie bevestigde dat Lachaert rechtmatig gedagvaard werd, maar vraagt de vrijspraak. 'We volgen het standpunt van de procureur-generaal. Er was een periode van 24 uur waarin er kon worden gedagvaard.

Het gaat om een rechtstreekse dagvaarding dus we hebben zelf geen opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek geïnitieerd. We stellen vast dat er een zeer langlopend conflict is tussen Lachaert en 't Scheldt, en dat dat aan de basis ligt van zeer kritische of aanvallende stukken. (...

) De rechtspraak stelt echter dat een persoon zijn beroepsgeheim mag verbreken om zijn eigen rechten te vrijwaren, en dat is hier gebeurd. We vragen de vrijspraak.' Lachaert was niet aanwezig op de zitting maar zijn advocaten Paul en Simon Bekaert vroegen eveneens de vrijspraak. 'Dit is een misbruik van de rechtstreekse dagvaarding. De klacht van onze cliënt werd behandeld op een openbare zitting en er was een openbaar vonnis.

Heel die discussie (rond de The Wall Street Journal Europe, red.) staat erin neergeschreven. (...

) De zaak van Van Mol werd niet ingegeven door journalistieke motieven maar door persoonlijke revanche. Hij is goed gekend bij de Raad voor de Journalistiek. We hebben een tegenvordering ingesteld wegens tergend en roekeloos geding en vragen ook 2.500 euro.' De uitspraak valt op 9 februari.

Het hiaat in het koninklijk besluit zal vanaf volgend jaar vermoedelijk opgevangen worden door een exact tijdstip te specificeren, zoals 23.59 uur, zodat de effectieve opheffing van de onschendbaarheid beperkt blijft tot een minimum. Dat bleek woensdagnamiddag voor de Gentse correctionele rechtbank. Frank Scheerlinck, de advocaat van Van Mol, liet Lachaert dagvaarden net op het moment dat de Kamerleden door een lacune in een koninklijk besluit 24 uur niet parlementair onschendbaar waren. Parlementsleden zijn normaal onschendbaar zolang de parlementaire zitting loopt, maar de advocaten van Van Mol gebruikten een juridische spitsvondigheid om Lachaert toch te kunnen dagvaarden.

'De Kamers komen van rechtswege bijeen ieder jaar, de tweede dinsdag van oktober, behalve wanneer zij al voordien door de Koning zijn bijeengeroepen', stelt de Belgische Grondwet. In een KB wordt elk jaar bepaald wanneer de parlementaire zitting eindigt, en de vorige parlementaire zitting 2020-2021 eindigde op 11 oktober. 'Dat treedt dus in werking om 0 uur op 11 oktober', stelde Scheerlinck woensdag voor de correctionele rechtbank. 'De nieuwe zitting start pas op 12 oktober om 0 uur, en in die periode van 24 uur hebben we Lachaert gedagvaard.' Scheerlinck gaf voor de rechter meer details over de klacht.

Van Mol stelt dat Lachaert zijn beroepsgeheim zou geschonden hebben toen hij probeerde een artikel van 't Scheldt te laten verwijderen. Er werd verwezen naar een zaak rond The Wall Street Journal Europe. Van Mol werd ontslagen bij de krant en vocht zijn ontslag aan, en Lachaert trad als advocaat op voor de krant. Volgens Lachaert ligt die rechtszaak aan de basis van de negatieve berichtgeving rond zijn persoon door 't Scheldt. In de klacht tegen 't Scheldt zou Lachaert gesteld hebben dat Van Mol 'chantage en drukkingsmiddelen' gebruikte om zijn ontslag ongedaan te maken, en dat zou een schending van het beroepsgeheim geweest zijn.

'Het beroepsgeheim is absoluut, ook als gewezen advocaat', pleitte Scheerlinck. 'De moraliteit van mijn cliënt doet er niet toe. Het gaat hier om een politicus die denkt dat hij alles mag, omdat ze hem toch niet kunnen pakken (wegens zijn parlementaire onschendbaarheid, red.). Je kan niet zomaar iemand belasteren.

(..) We vragen 2.500 euro schadevergoeding.'Het openbaar ministerie bevestigde dat Lachaert rechtmatig gedagvaard werd, maar vraagt de vrijspraak.

'We volgen het standpunt van de procureur-generaal. Er was een periode van 24 uur waarin er kon worden gedagvaard. Het gaat om een rechtstreekse dagvaarding dus we hebben zelf geen opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek geïnitieerd. We stellen vast dat er een zeer langlopend conflict is tussen Lachaert en 't Scheldt, en dat dat aan de basis ligt van zeer kritische of aanvallende stukken. (.

..) De rechtspraak stelt echter dat een persoon zijn beroepsgeheim mag verbreken om zijn eigen rechten te vrijwaren, en dat is hier gebeurd. We vragen de vrijspraak.' Lachaert was niet aanwezig op de zitting maar zijn advocaten Paul en Simon Bekaert vroegen eveneens de vrijspraak.

'Dit is een misbruik van de rechtstreekse dagvaarding. De klacht van onze cliënt werd behandeld op een openbare zitting en er was een openbaar vonnis. Heel die discussie (rond de The Wall Street Journal Europe, red.) staat erin neergeschreven. (.

..) De zaak van Van Mol werd niet ingegeven door journalistieke motieven maar door persoonlijke revanche. Hij is goed gekend bij de Raad voor de Journalistiek. We hebben een tegenvordering ingesteld wegens tergend en roekeloos geding en vragen ook 2.

500 euro.' De uitspraak valt op 9 februari. Het hiaat in het koninklijk besluit zal vanaf volgend jaar vermoedelijk opgevangen worden door een exact tijdstip te specificeren, zoals 23.59 uur, zodat de effectieve opheffing van de onschendbaarheid beperkt blijft tot een minimum. Lees meer over: .