وزرای امور خارجه و حمل و نقل عربستان برکنار شدند

Redirecting to full article in 0 second(s)...

وزرای امور خارجه و حمل و نقل عربستان سعودی بنا به حکم سلطنتی از سمت خود برکنار شدند. - خبرگزاری آناتولی