آکار: اف-35 را ندهند، جنگنده ملی خود را خواهیم ساخت

Redirecting to full article in 5 second(s)...

- خبرگزاری آناتولی