رای‌گیری انتخاب بهترین عکس‌های سال «آناتولی» آغاز شد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

رای‌گیری انتخاب بهترین «عکس‌های سال» خبرگزاری آناتولی ترکیه در بخش‌های خبری، اجتماعی و ورزشی آغاز شد. - خبرگزاری آناتولی