پلیس فرانسه کودکان پناهجوی بدون سرپرست را مسترد می‌کند

Redirecting to full article in 5 second(s)...

نیروهای امنیتی فرانسه در مرز این کشور با ایتالیا هر ماه ده‌ها کودک پناهجوی بدون سرپرست را مسترد می‌کند. - خبرگزاری آناتولی