مجلس ایران پرونده «تخلف رئیس جمهوری» را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

نمایندگان مجلس ایران تفاهم با آژانس بین المللی انرژی اتمی را تخلف دولت دانستند و توافق کردند پرونده حسن روحانی، رئیس جمهوری این کشور را به قوه قضاییه ارجاع دهند. - خبرگزاری آناتولی