دستگیری فردی به اتهام «اخلالگری» در نظام ارزی ایران

Redirecting to full article in 5 second(s)...

جانشین فرمانده انتظامی تهران از دستگیری فردی به اتهام «اخلالگری» در نظام ارزی توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی با تخلفی به ارزش 132 میلیارد تومان خبر داد. - خبرگزاری آناتولی