ارتش آذربایجان شهر زنگیلان را از اشغال ارمنستان آزاد کرد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

رئيس جمهور آذربایجان از آزادسازی شهر زنگیلان و چند روستای دیگر این کشور از اشغال ارمنستان خبر داد. - خبرگزاری آناتولی