گروهی از ارامنه به خودروهای حامیان آذربایجان در کانادا حمله کردند

Redirecting to full article in 0 second(s)...

ارامنه ساکن کانادا به شهروندان ترکیه و آذربایجان مقیم مونترال که در حمایت از قره‌باغ کاروانی از خودرو تشکیل داده بودند٬ حمله کردند. - خبرگزاری آناتولی