عربستان یک روحانی شیعه را به 12 سال زندان محکوم کرد- اخبار بین الملل - اخبار تسنیم - Tasnim

Redirecting to full article in 5 second(s)...

دستگاه قضایی رژیم سعودی یک روحانی شیعه را به خاطر حمایت از اعتراضات مسالمت آمیز شیعیان به 12 سال زندان محکوم کرد.