ترامپ: دوست دارم با ایران توافق کنم اما اگر نشد هم مهم نیست

Redirecting to full article in 5 second(s)...

ترامپ: دوست دارم با ایران توافق کنم اما اگر نشد هم مهم نیست