آغاز رزمایش دریایی آمریکا با ۱۰ کشور جنوب شرق آسیا

Redirecting to full article in 0 second(s)...

نیروی دریایی میانمار نیز به برغم تحریم هایی که واشنگتن به دلیل «پاکسازی نژادی» مسلمانان روهینگیا بر ضد این کشور اعمال کرده در این تمرین های مشترک نظامی مشارکت دارد.