عملیات اینترنتی پکن برای تضعیف تظاهرات هنگ کنگ خنثی شد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

توییتر با اعلام اینکه شواهد حکایت از حمایت دولتی و سازماندهی عملیات از داخل چین داشت، یادآور شد که در این خصوص ۹۳۶ حساب کاربری به حال تعلیق درآمده و از فعالیت آنها جلوگیری شده است.