واکنش روزنامه‌های بریتانیا به نخست وزیری جانسون

Redirecting to full article in 0 second(s)...

نام بوریس جانسون که سابقه خبرنگاری را در کارنامه خود دارد از این پس با برکسیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) در رسانه ها همراه خواهد شد.