یک هواپیمای غیرنظامی با ۲۱ سرنشین در تگزاس سقوط کرد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

همه سرنشینان این هواپیما شامل ۱۸ مسافر و ۳ خدمه موفق شدند پیش از آتش گرفتن هواپیما از آن خارج شوند.