مجارستان در واکنش به قطع کمک‌های اسلو: نروژ به ما بدهکار است

Redirecting to full article in 5 second(s)...

وزارت خارجه نروژ در بیانیه‌ای گفت: «كشورهای اهداكننده برای ۱۵ كشور ذی‌نفع شروطی قطعی را تعیین كرده‌اند؛ از جمله اینکه صندوق جامعه مدنی باید مستقل از مقامات کشور اداره شود.» #BrusselsBureau