آمار کرونا در هند به ۲۰ میلیون رسید؛ کارشناسان: هفته‌های بدتری در پیش است

Redirecting to full article in 5 second(s)...

کارشناسان از سوی دیگر با استناد به کندی روند مهار کرونا و سرعت گسترش بیماری در هند، در مورد تشدید این وضعیت بحرانی در روزهای آینده هشدار داده و می‌گویند که هیچ چشم‌اندازی برای پایان این وضعیت وجود ندارد.