محبوبیت بی‌سابقه سبزها در آلمان و خیز بربوک برای جانشینی مرکل

Redirecting to full article in 5 second(s)...

حزب سبزهای آلمان در حالی در نظرسنجی‌ها به محبوب‌ترین حزب آلمان تبدیل شده است که در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۷ تنها ۸.۹ درصد آراء را کسب کرده بود.