معترضان به کودتا در میانمار یاد زن جوان کشته شده را گرامی داشتند

Redirecting to full article in 0 second(s)...

این زن جوان ده روز پیش در جریان اعتراض‌ها به سرنگونی دولت تحت رهبری آنگ سان سوچی مورد اصابت گلوله پلیس قرار گرفت.