غلبه عشق بر یأس؛ زوج مسن پس از ابتلا به کرونا در بیمارستان ازدواج کردند

Redirecting to full article in 0 second(s)...

یک کشیش با برقراری تماسی ویدئویی این زوج بستری را به عقد یکدیگر در آورد.