با آخرین محصول ایران خودرو آشنا شوید؛ خودروی تارا از کجا آمده؟

Redirecting to full article in 5 second(s)...

خودرو تارا محصول اصلی شرکت ایران خودرو است که آینده این شرکت را خواهد ساخت البته روشن نشدن این خودرو در زمان رونمایی بسیار حاشیه ساز شد اما خودرو تارا از کجا آمده است و مشخصات فنی این خودرو چیست؟