مقارنه بزرگ مشتری و زحل؛ پدیده مهم اخترشناسی و عصر تازه اختربینی

Redirecting to full article in 5 second(s)...

مجموعهٔ این تحولات سبب شد تا برخی اختربینان نیز وعده آغاز دورانی طلایی را بدهند، چراکه همزمان با این رویداد دوران ۲۰۰ ساله بعدی که به برج آکواریوس یا دلو منسوب است آغاز می‌شود.