بوریس جانسون: برای پسابرکسیت بدون توافق آماده شوید

Redirecting to full article in 5 second(s)...

آقای جانسون با این حال وعده داد مذاکره‌کنندگان بریتانیایی که پیش از این مذاکرات خود را با همتایان اتحادیه اروپا در بروکسل از سر گرفته‌اند، برای رسیدن به توافق همت مضاعفی به خرج بدهند.