آیا کاهش نیروهای آمریکایی در عراق به تقویت ایران و داعش خواهد انجامید؟

Redirecting to full article in 0 second(s)...

از سال ۲۰۰۸ به این طرف، هم دموکرات‌های پیشرو و هم جمهوریخواهان ترامپ محور نشان داده اند که تمایل چندانی برای وارد شدن به میدان جدید جنگ را ندارند.