اعتراض به محدودیت‌های کرونایی در میلان و تورین ایتالیا به خشونت کشیده شد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

شهرهای تورین و میلان صحنه اعتراضات خشونت آمیز و درگیری معترضان با نیروهای پلیس بود. مردمی که به خیابان‌ها آمده بودند مخالف وضع محدودیت‌های جدید برای مقابله با ویروس کرونا هستند.